Så bra fungerar AI som en digital assistent

Automatisering Det pratas mycket om chatGTP, skulle det även fungera i vården? AI-experten Mikko Koskinen har testat tekniken tillsammans med sin egen läkare – och är imponerad av resultatet.

Så bra fungerar AI som en digital assistent
En digital assistent skulle spara mycket tid i mötet med patienten. Foto: Adobe Stock

Chattrobotar som använder språkmodeller som chatGPT är en spännande ny teknik som det pratas mycket om idag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men utöver att de är kul att använda kan de även göra nytta inom vårdsektorn. Inte minst när det kommer till att minska risken för misstag, och för att helt eller delvis ta bort repetitiva uppgifter.

Mikko Koskinen, AI-expert på teknik- och designföretaget Reaktor.

– Vi bör så klart inte överlåta det kliniska beslutsfattandet till tekniken. Men det finns många interaktioner och arbetsuppgifter som kan automatiseras och leda till tidsbesparingar, och även till bättre vård för patienterna, säger Mikko Koskinen, AI-expert på teknik- och designföretaget Reaktor.

Mycket fokus på datorskärmen

Under tidigare vårdbesök har Mikko Koskinen upplevt att läkare ofta haft svårt att hitta relevant information och att mycket tid ägnades åt att skriva anteckningar medan patienterna talade.

Varför inte spela in interaktionen mellan läkare och patient och sedan använda artificiell intelligens för att automatisera informationshanteringen? Tillsammans med en läkare bestämde han sig för att testa.

– Jag satte mig ner med en läkare som vi samarbetade med och spelade in tre olika läkarbesök där jag agerade patient, berättar han.

Det första besöket handlade om en faktisk akut skada, en fotled som han hade stukat illa när han promenerade med sin hund en vecka tidigare. Vid det andra återskapade de ett besök av en äldre skada han haft, axelvärk orsakad av en klätterolycka.

Det tredje besöket byggde också på en äldre idrottsskada – ett värkande knä som gjorde ont i speciella positioner.

Resultatet var imponerande

Alla dessa besök ljudupptecknades med en mobiltelefon kopplad till en mikrofon. Under vart och ett av dessa möten gick man igenom de normala rutinerna vid ett läkarbesök, inklusive ett samtal om de problem patienten upplevde, beställning av röntgenbilder, utfärdande av en diagnos, ordination av läkemedel, planering av operation och så vidare.

De tog sedan inspelningarna från mobiltelefonen och använde Open AI:s Whisper för att transkribera inspelningarna till text. Därefter använde de OpenAI GPT API för att uppmana modellen att hämta relevanta typer av information.

– Vi insåg att man kommer ganska långt genom att bara sätta ihop grundläggande delar, API:er och öppen programvara. Att få fram de första resultaten tog mindre än en dag. Noggrannheten när det gäller att förstå tal och extrahera huvudpunkterna i samtalet var imponerande. Även från mindre sammanhängande texter med fel kunde GPT förstå och sammanfatta de viktigaste delarna, säger Mikko Koskinen.

Kan hjälpa till med enklare uppgifter

Det blir dock inte alltid hundra procent rätt. För att få de genererade sammanfattningarna att fungera som redigerbara utkast krävs mer utvecklingsarbete, konstaterar Mikko Koskinen. I en verklig situation skulle man dessutom stöta på utmaningar i fråga om reglering och sekretess.

Men att AI-teknik kan spara tid för den som jobbar som läkare är Mikko Koskinen övertygad om.

– Den här typen av teknik kan fungera som en digital assistent som kan hjälpa till med många av de små arbetsuppgifterna, som att skriva ut laboratorietester, sjukskrivningar, planera operationer eller fastställa nästa steg. Detta skulle ge mer tid för patienten och dennes behov. Även om läkarna skulle behöva kontrollera manuellt att allt har behandlats och arkiverats korrekt skulle tidsbesparingen vara betydande, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan