Digital teknik är inte svaret på allt

Digitalisering har stor potential att öka produktiviteten inom vård och omsorg. Men det är inte alls säkert att det leder till ekonomiska besparingar. Det skriver två forskare i en färsk rapport.

Digital teknik är inte svaret på allt
Forskarna Lina Maria Ellegård och Björn Ekman har sökt svaret på frågan “Kan digitalisering lösa vårdens och omsorgens utmaningar?” Foto: Högskolan i Kristianstad och Karin Ståhl

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg. Det anger en vision som regeringen har antagit tillsammans med Sveriges kommuner och regioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Många hoppas också att de nya digitala lösningarna ska leda till besparingar. Men medicinsk-teknologisk utveckling riskerar snarare att driva upp utgifterna.

Effektiv men sparar kanske inte pengar

Det visar Studieförbundet Näringsliv och Samhälles, SNS, nya rapport Digitaliseringen av svensk vård och omsorg.

– Digitala lösningar kan vara kostnadseffektiva alternativ till befintlig vård, men inget pekar på att den nya tekniken i allmänhet skulle medföra några besparingar, säger Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet och en av författarna bakom rapporten.

Möter demografiska utmaningar

Att nya tekniska lösningar spelar en viktig roll för att klara av effekterna av en åldrande befolkning är många överens om. Digitalisering kan minska trycket på vården och omsorgen, till exempel genom att förebygga sjukdom och genom automatisering av arbetsuppgifter.

Men forskarna varnar också för en övertro på den nya tekniken.

I rapporten poängterar de att det råder stor osäkerhet om i vilken utsträckning digital teknik faktiskt kan leda till minskade vårdbehov. Möjligheterna att förutse och förebygga sjukdomsfall hos tidigare friska personer med informationsteknik är begränsade. Vården saknar helt enkelt tillgång till deras data.

Det finns gränser för automatisering

Samtidigt finns det gränser för hur mycket av arbetet inom vård och omsorg som kan automatiseras. Många arbetsuppgifter i vård och omsorg är svåra, eller rent av omöjliga, att automatisera, konstaterar rapportförfattarna.

– Det är dessutom en stor utmaning i sig att införa och använda ny digital teknik, säger Lina Maria Ellegård, biträdande professor i nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet och den andra författaren bakom SNS-rapporten.

Råd och rekommendationer

I rapporten rekommenderar de bland annat att:

  • Staten bör inrätta ett enhetligt ramverk för bedömning av digital vårdteknik och se till att berörda aktörer har den nödvändiga kompetensen att hantera digitala system och data.
  • Regioner och kommuner bör erbjuda ut- och fortbildning för att möjliggöra de genomgripande förändringar av arbetssätt och organisation som ett ökat utnyttjande av digital teknologi kräver.
  • Regioner och kommuner behöver verka för att organisationskulturer och uppföljningssystem i högre grad visar förståelse för och uppmuntrar initiativ till verksamhetsutveckling.
  • Samma system och principer som man använder för att prioritera mellan olika patientgrupper och vårdområden bör även omfatta den digitala tekniken.

Hela rapporten finns att läsa här: Digitaliseringen av svensk vård och omsorg

Hämtar fler artiklar
Till startsidan