Så kan din digitala tvilling förbättra vården

Digitalisering Dassault Systèmes har ägnat mer än 40 år åt att digitalisera fysiska föremål, främst inom flyg- och bilindustrin. Nu vill man satsa på att digitalisera människokroppen.

Så kan din digitala tvilling förbättra vården
– En dag tror jag att vår virtuella tvilling kommer att ersätta dagens journalsystem, säger Thomas Lindström på franska tech-jätten Dassault Systèmes.

Under sin årliga techkonferens 3DExperience World meddelade det franska företaget Dassault Systèmes att de satsar över 10 miljarder svenska kronor i forskning och utveckling. Och ett stort fokus ligger nu på att digitalisera människokroppen genom att skapa så kallade virtuella tvillingar av människokroppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Thomas Lindström, försäljningschef på Dassault Systèmes i Sverige. Varför är det intressant att digitalisera människokroppen?

– Mycket av den digitala informationen företag sitter på idag rör objekt likt en flygplansmotor eller en kontorsbyggnad. Men vi ser idag även behovet av en realistisk digital representation av människan. Detta kommer att möjliggöra en mer personlig utformning av allt vi skapar för människor, från konsumentprodukter till transporter och stadsplanering. Den mest djupgående effekten kommer att ske i människokroppen och möjliggöra en verklig digital omvandling av hälso- och sjukvården.

Hur kan en virtuell tvilling vara användbar inom sjukvården?

– Föreställ dig att vi kan förstå, modellera, simulera, testa och behandla en människokropp lika exakt, säkert och effektivt som vi redan i dag kan göra med ett flygplan, en bil eller en byggnad. Under det kommande decenniet tror vi att vi kan återskapa hela livscykeln för medicinska behandlingar, från utvecklingen av nya läkemedel och apparater till avskaffandet av djurförsök och medicinska tester på människor.

– En personlig virtuell tvilling kommer att samla allt som vetenskapen förstår om människokroppen och anpassas på individnivå. Läkare får en större insikt om sin patient och kommer att kunna använda kraftfulla digitala verktyg för att hjälpa dem att fastställa den optimala behandlingen.

På vilket sätt kan det vara till nytta för patienten?

– Patienten kommer också att kunna få mycket större kontroll över sin egen hälsa och samordna vården mellan olika specialister eftersom alla kommer att interagera med samma virtuella tvilling. Det kommer att finnas nya former av telemedicin som kommer att vara snabbare och mer effektiva än i dag, och även med avseende till kostnaden.

Är detta möjligt i dag?

– Under de senaste tio åren har vi investerat i utvecklingen av virtuella tvillingar av människokroppen, från enskilda celler till hela organ. Vårt mest betydelsefulla projekt har varit Living heart Project, där vi inte bara lyckades utveckla en kommersiell modell av hjärtat, utan också knyta samman ett globalt ekosystem med nu mer än 150 organisationer runt om i världen som arbetar tillsammans.

– Medlemmarna har publicerat eller presenterat hundratals exempel på tillämpningar, vilket har sporrat andra grupper runt om i världen att kopiera dem. Till och med USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA har samarbetat i ett projekt för att använda hjärtat för att replikera en fullständig patientkohort som en inlärningsövning. Detta för att förstå hur man kan använda tekniken för att minska arbetet med kliniska tester.

Vilka andra tillämpningar finns det?

– Även om de flesta exempel på användning är för medicintekniska produkter med hög risk, till exempel konstgjorda hjärtklaffar eller pacemakers, finns det exempel på modellering av läkemedelseffekter, förståelse av könsskillnader och vid planeringen av komplicerade operationer till exempel på nyfödda barn. Andra projekt är inriktade på hjärnan, levern, lungorna och ett system för att koppla ihop dem.

Vilka är de största utmaningarna?

– Vi har lärt oss mycket om hur man modellerar människokroppen. Så mycket att vår främsta begränsning nu inte är modelleringsverktygen, utan de kliniska data vi behöver för att förfina och validera modellerna. De flesta kliniska data är avsedda att användas för att besluta om nästa steg, inte för att ge den grundläggande information som behövs för att bygga en bra modell.

Vad tror du om framtiden, kommer vi alla att ha vår egen digitala tvilling?

– Ja, en dag tror jag att vår virtuella tvilling kommer att ersätta dagens journalsystem. I stället för en osammanhängande samling oberoende testresultat och bilder kommer framtidens journal att börja med en fullt fungerande virtuell tvilling som nära motsvarar din genotyp och som sedan kontinuerligt anpassas utifrån varje test eller diagnos, eller till och med kontinuerligt uppdateras med hälsodata från smarta klockor eller andra medicinska sensorer.

– Än så länge är det bara i de allvarligaste fallen som tvillingar kommer att byggas, men detta kommer att bidra till att utveckla infrastruktur och verktyg i vårdsektorn så att de blir lätta att bygga och använda.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan