Så stor nytta ger IT-stöden i praktiken

Digitalisering Vilka hinder försvårar digitalsieringen av sjukvården? Det har teknikföretaget Intersystems undersökt i en ny rapport.

Så stor nytta ger IT-stöden i praktiken
Hur bra är IT-stöden på att effektivisera och bidra till förbättringar? Foto: Adobe Stock

I rapporten har Intersystems frågat läkare, sjuksköterskor, chefer och it-ansvariga inom svensk sjukvård hur de ser på digitaliseringen inom vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilka utmaningar och hinder finns det som försvårar digitalisering, systemanvändning och användning av data?

Ger ingen praktisk nytta

Rapporten pekar ut några intressanta resultat. Även om de flesta är relativt nöjda med hur it-systemen stödjer verksamheten, så tycker de inte att de ger någon praktisk nytta för vårdkvalitetet och arbetssätt. Endast 20 procent upplever att systemen bidrar till att göra arbetet mer effektivt och 16 procent att det minskar felen:

  • Skapar förutsättningar för bättre vård: 21 procent
  • Gör mig mer effektiv: 20 procent
  • Minskar felen i arbetet: 16 procent
  • Minskar stressen arbetet: 11 procent
  • Minskar kostnader: 10 procent

Många lägger dessutom mycket tid på att mata in uppgifter i systemen. En fjärdedel av vårdpersonalen lägger upp till tre timmar per arbetspass på att mata in och hämta ut uppgifter ur olika it-system. Att logga in och ut ur systemen är också en stor tidstjuv.

Riskerar att äventyra patientsäkerheten

Ett annat problem är delning av patientdata. I undersökningen svarar 58 procent av läkarna och sjuksköterskorna att delning av patientdata mellan sjukvårdsenheter fungerar ganska eller mycket dåligt. Mer än hälften av läkarna har upplevt situationer i vilka problem med delning av patientdata riskerat att äventyra patientsäkerheten.

– Många inom sjukvården upplever generellt god tillgång till data, men de tycker inte att de data som är tillgängliga håller tillräckligt hög kvalitet. Undersökningen pekar också på att det finns en stor potential för verksamhetsutveckling som inte tillgodoses. Det finns många orsaker till de här problemen, men det största problemet är brister i delning och samordning av data, säger Otto Medin, Senior Sales Engineer på Intersystems.

Hela rapporten Informationsklyftan i vården. Utmaningar och möjligheter för effektiv datadelning inom hälso- och sjukvården i Sverige finns att läsa här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan