Färre vårdplatser behöver inte innebära sämre vård

Digitalisering När andra ropar efter fler vårdplatser för att upprätthålla en god kvalitet i vården har Region Halland gjort precis tvärtom. De har minskat antalet vårdplatser per invånare. Trots det har beläggningen gått ned och de fortsätter leverera vård med hög kvalitet. Hur går detta ihop?

Färre vårdplatser behöver inte innebära sämre vård
Istället för att kämpa för fler vårdplatser har Region Halland valt att utveckla sina arbetssätt för att klara vården med färre vårdplatser. Foto: Adobe Stock

Antalet sjuksköterskor i vården kommer att minska. Det är ett faktum. När personalen saknas, hur ska man då lösa vårdens utmaningar?

Region Halland har valt en till synes annorlunda väg. Istället för att kämpa för fler vårdplatser har de valt att utveckla sina arbetssätt för att klara vården med färre vårdplatser.

Använda resurserna smartare

I en intervju på Kvalitetsmässans webbsajt berättar regionens hälso- och sjukvårdsdirektör om tankarna bakom satsningen.

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Foto: Magnus Andersson

– Jag upplever att många andra organisationer pratar om den resurs de önskar att de hade. Vi pratar om den resurs vi har och vad vi ska göra med den, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.

Informationsdriven vård

Sedan 2015 har antalet vårdplatser i Region Halland minskat med 18 procent och de har idag minst antal vårdplatser per invånare i Sverige. Men trots färre vårdplatser har beläggningen också minskat, från 93 till 89 procent.

Informationsdriven vård är en viktig nyckel i sammanhanget – att med hjälp av modern databearbetning bygga och bedriva vård baserat på de fakta man har.

Det innebär att man alltså kan skräddarsy behandlingen efter den individuella patientens förutsättningar. För Region Halland har det handlat om att patienter inte ska behöva ligga inne längre än nödvändigt, men också att färre läggs in.

Påverkar inte kvaliteten negativt

De nya arbetssätten har dock inte påverkat kvaliteten på vården. I kvalitetsrankningar av svensk sjukvård ligger Region Halland nästan alltid i topp.

– Så någonstans kan man konstatera: att vi har få vårdplatser och låg beläggningsgrad leder inte till att invånarna inte får den vård de behöver. Tvärtom går det alldeles utmärkt att kombinera med en vård där det går bra för patienterna, säger Martin Engström.

Kräver tekniska förutsättningar

Martin Engström konstaterar att informationsdriven vård är ett viktigt redskap för att utveckla vården. Men för att dra nytta av den information som finns lagrad i olika system behöver man även har de rätta tekniska förutsättningarna.

Region Halland har under de senaste fem åren lagt mycket resurser på att bygga upp en samlad databas med fakta från olika delsystem där de också kan göra körningar för samordnad analys.

– Jag tror att de flesta regioner så småningom kommer att inse att man är tvungen att skaffa sig det greppet om sin data. Det går inte att arbeta sant informationsdrivet om man inte har tillgång till sin information. Så där tror och hoppas jag att fler kommer att hamna, säger Martin Engström i intervjun inför Kvalitetsmässan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan