Så funkar informationsdriven vård

Läsvärt En ny handbok ger vägledning i hur AI kan användas för att förbättra vården. Boken bygger på praktiska erfarenheter och beprövade lösningar.

Så funkar informationsdriven vård
Ny bok ger vägledning i hur datadrivna arbetssätt kan förbättra vården.

En handbok för informationsdriven vård – Insikter från insidan, är som det låter en guide till hur vården kan använda AI och datadrivna arbetssätt för att förbättra vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den beskriver på ett konkret sätt hur vården kan utvecklas bland annat genom att dra fördel av AI.

Baserad på erfarenheter

Boken är baserad på erfarenheter från från vårdens verklighet. Här får läsaren ta del av beprövade lösningar som fungerar i klinisk verksamhet.

Den tar upp hur man har hanterat exempelvis regelverk, personlig integritet och ledarskap för att med hjälp av ett datadrivet arbete skapa värde för patienten.

Skriven av experter

Tretton experter inom olika områden står som medförfattare, bland annat Markus Lingman, överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus som även utsågs till Årets AI-svensk 2020.

Boken är ett resultat av ett samarbete mellan AI Sweden och ett stort antal partners runtom i Sverige såsom Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, SKR Sveriges Kommuner och Regioner samt Karolinska Universitetssjukhuset.

Boken är gratis och kan även laddas ned i en digital version här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan