Flödesschemat underlättar minnesutredningar

Ett enkelt A4 med rutor och pilar har inneburit stor skillnad för arbetet med minnesutredningar på Capio Hälsocentral Dragonen i Umeå.

Flödesschemat underlättar minnesutredningar

Ett enkelt A4 med rutor och pilar har inneburit stor skillnad för arbetet med minnesutredningar på Capio Hälsocentral Dragonen i Umeå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Flödesschemat hjälper oss att hålla koll på vad alla ska göra, vilka prover och vilka tester som ska göras innan teamet samlas för att ställa diagnos. Det är ju rätt mycket logistik kring en minnesutredning, berättar Gabriella Ericson, distriktsköterska och initiativtagare till verktyget.

Teamet som arbetar med minnesutredningar på Capio Hälsocentral Dragonen i Umeå består av läkare, distriktssköterska, dietist, arbetsterapeut och geriatriker. Flödesschemat beskriver själva processen för en minnesutredning. Första steget i flödet är patientens möte med demensutredande läkare. I flödesschemat sammanfattas allt det som läkaren behöver göra för att dra igång demensutredningen, från amnes, depressionsskattning och blodprover till att ta fram bokningsunderlag till distriktssköterska och arbetsterapeut.

I nästa steg kommer disktriktssköterska, arbetsterapeut och dietist in i bilden där det är fler prover och tester som ska göras – medicinuppföljning, nutritionsbedömning, intervjuer med anhöriga och hembesök. Allt checkas av i flödesschemat.

Nästa steg är teamträffen där alla samlas och går igenom resultaten och geriatrikern ställer diagnos.

– Det kan vara väldigt stor skillnad mellan hur en person är när den möter läkaren och när den är i sin hemmiljö. Nu får vi alla en bättre helhetsbild. Dessutom har alla samma information vilket skapar en större trygghet för patienten, säger Kerstin Bergmark som är arbetsterapeut och bland annat gör minnestester med patienterna i deras hemmiljö.

Eftersom demens är en komplex sjukdom är det viktigt att väga samman alla resultat så att man kan utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande symptom, exempelvis depression eller näringsbrist. Teamträffen ses även som ett bra tillfälle för utbildning och uppdatering på området där det hela tiden händer väldigt mycket inom forskningen.

– Den största skillnaden är att vi kan ställa en säkrare diagnos, vilket är enormt viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Julie Mannchen, den läkaren som ingår i teamet som gör minnesutredningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan