”Förbättringsarbete ger arbetsglädje”

Ledarskap Lyhördhet, tillit, positivitet, engagemang och mod. Det är ingredienserna i ett bra ledarskap enligt Lena Mattsson, som numera även bär titeln landets bästa chef inom vård och omsorg.

”Förbättringsarbete ger arbetsglädje”
Guldkransvinnare Lena Mattsson med sina kollegor Marie Elmebring Lindström, Lise Karlsson, Emelie Juliusson och Abeba Semere.

Lena Mattsson, avdelningschef inom geriatrik på Akademiska sjukhuset, har fått utmärkelsen Guldkransen för bästa chef inom vård och omsorg. Vad betyder det för dig att få den här utmärkelsen?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag blev oerhört glad och tacksam, går knappt att beskriva känslan. Det är ett kvitto på att man faktiskt gör något bra för avdelningen och för medarbetarna.

– Många gånger kan man som chef också tvivla på sig själv och känna sig otillräcklig, till exempel när vi har hög arbetsbelastning, påverkan på arbetsmiljön och tufft på avdelningen på olika sätt. Att få detta pris är så betydelsefullt, en känsla av att man prioriterar och fokuserar på rätt saker och det stärker ens självkänsla samt stärks även viljan att göra ännu mera. Jag har fått en energiboost och min arbetsglädje ökade just nu en nivå uppåt.

Jag har fått en energiboost och min arbetsglädje ökade just nu en nivå uppåt.

Lena Mattsson, avdelningschef inom geriatrik på Akademiska sjukhuset.

Hur tänker du själv om ditt ledarskap, vilka är dina styrkor?

– Jag tror jag har ett tydligt och möjliggörande ledarskap med en positivitet och med en gnutta humor. Jag vågar leda i förändring. Att uppmuntra och ge förutsättningar till medarbetarna för att testa nya saker, att kunna påverka sin arbetsplats – det ger effekter och arbetsglädje. Medarbetarna och deras arbetsmiljö är otroligt viktigt för mig. Att vara lyhörd och faktiskt lyssna. Att försöka vara tillgänglig och närvarande så mycket jag kan. Jag vågar kämpa och strida för att vi ska ha det så bra som möjligt på avdelningen, ibland går det vägen och ibland inte. Vi lever i en värld på sjukhuset där det inte alltid är lätt på grund av personalbrist, vårdplatsbrist och emellanåt hög arbetsbelastning.

Jag tror att det är viktigt att se och lyssna på sina medarbetare, ta tillvara idéer och låta dem själva få möjligheten verkställa dessa

Hur vill du vara en bra ledare, i vardagen?

– Jag vill möjliggöra för medarbetarna att kunna göra ett bra arbete utifrån de förutsättningar vi har. Detta genom försök till noggrann schemaläggning där utbildning och tid för eget arbete behöver möjliggöras samt genom att skapa struktur och ordning och ta tillvara på medarbetarnas idéer. Vi har haft många förändringsarbeten på avdelningen där olika medarbetare lyfts in projekt/grupparbeten och arbetat med detta. Jag möjliggör och de förändrar med mitt stöd och uppmuntran. Det är helt fantastiskt hur mycket vi gjort tillsammans de senaste åren.

Vad tycker du är viktigt för att kunna vara en bra ledare?

– ​Lyhördhet, ha tillit, positivitet, engagemang och att ha modet. Jag tror att det är viktigt att se och lyssna på sina medarbetare, ta tillvara idéer och låta dem själva få möjligheten verkställa dessa. Medarbetardrivna projekt är det roligaste som finns och man finner stor stolthet som ledare/chef över att ha möjliggjort detta för dem, när det blivit bra som det många gånger blivit för oss, det gynnar både medarbetare och patienterna. Att våga leda i förändring.

​Lyhördhet, ha tillit, positivitet, engagemang och att ha modet är viktigt för att vara en bra ledare

– Att man kan strukturera upp att rätt person gör rätt saker. Det är viktigt att säkerställa att ett operativt ledarskap nära medarbetarna finns, något som även mina fantastiska gruppchefer har som uppgift. De stöttar, vägleder och hjälper dem i sitt arbete. Det är oerhört viktigt och tyvärr har inte jag som avdelningschef alltid den möjligheten att göra och hinna med det. Då är det extra viktigt för mig att skapa tryggheten, så att medarbetarna blir stöttade och erhåller hjälp när behov finns.

– Jag som avdelningschef har som uppgift att utföra mer administrativt och se över att vi har rätt person på rätt plats med exempelvis schemaplanering och rekrytering, men även se till att vi har rätt antal patienter kontra bemanning och vårdtyngd – som är en patientsäkerhetsfråga men även en arbetsmiljöfråga. Något man jobbar för varje dag och följer upp. Viktigt att var och en vet vad man har för uppgift och att någon ansvarar för den – ha rutiner och struktur på arbetsplatsen. Se till att saker fungerar och leda oss framåt på olika sätt och att vi försöker göra det tillsammans.

Har förstått att ni jobbar mycket med förbättringar. Berätta om något exempel på vad ni gjort.

– Vi har ändrat arbetssätt och tagit bort traditionella ronden och arbetar idag mer personcentrerat, ett stort projekt som innebar flera förnyade sätt att tänka och arbeta. Idén kom från medarbetare, som sedan ingick i projektgrupp och verkställde detta. De utbildade kollegor, skrev riktlinjer och gjorde om arbetsbeskrivningar. Stort och fantastiskt roligt att vara en del utav, vi jobbar så än idag över två år senare. Men vi behöver ännu påminna varandra och fortsätta arbetet framåt.

– Vi har även precis öppnat ny geriatrisk akutvårdsavdelning GAVA på 30A, även här har engagerade medarbetare gjort detta möjligt. En arbetsgrupp blev tillsatt som har gjort arbetsbeskrivningar, skapat rutiner och hållit i planeringsdagar inför start, där de föreläst och gått igenom inför start av GAVA. Jag är så imponerad av båda projektgrupp/arbetsgrupperna, stort att få vara en del av den resan med dem.

Vad har varit viktigt i detta arbete?

– Vi arbetar idag med våra ansvarsuppdrag på ett helt annat sätt än för flera år sedan. Medarbetaren får chansen att fördjupa sig i sitt ansvarsområde kring expsykisk ohälsa hos äldre, palliativvård, trycksår och lära ut till sina kollegor genom workshops, tipspromenader, boka föreläsningar eller hålla i föreläsningar själva med mera.

Mina medarbetare är min framgång och det vi har gjort i förändringsväg har gynnat både arbetsmiljön och våra patienter

– Att man får tid för att göra dessa saker. Förändringsarbete som medarbetarna själva drivit – de har gjort förändringar både för sin egen arbetsmiljö men även för att förbättra vården för våra patienter – det är otroligt givande och ger arbetsglädje. Dessa saker gör mig glad och stolt och det driver mig att vilja vara chef och ledare. Tror även det får medarbetare att växa och vilja göra mera. Vi har flera som blivit väldigt duktiga föreläsare och lär idag ut till andra inom olika områden. Så roligt att se och uppmuntra till det.

Vilket är ditt bästa råd till andra ledare i vården?

– ​Att våga leda i förändring och våga ge medarbetarna ansvaret och möjligheten att driva förändringen. Uppmuntra medarbetarnas kreativitet och ta tillvara deras idéer. Se till att ta tillvara på de kunskaper som medarbetarna har och att vi tillsammans jobbar framåt. Det är roligt för både dem och dig som chef. Det skapar delaktighet som bidrar till trivsel och ökad arbetsglädje. Och jag tror att det gör att man även vill stanna på arbetsplatsen.

Vad tänker du idag, när du fått det här priset?

– Jag hade aldrig fått detta pris om det inte vore för det jag gör tillsammans med medarbetarna. Mina medarbetare är min framgång och det vi har gjort i förändringsväg har gynnat både arbetsmiljön och våra patienter. Det har vi gjort tillsammans och alla bidragit på olika sätt. Sedan har vi våra fortsatta utmaningar på avdelningen och på sjukhuset, dessa får vi fortsätta jobba med och hjälpas åt att förbättra.

Guldkransen är ett pris som delas ut årligen branschföreningen Livo, Ledarna inom vård och omsorg. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan