Att vara chef är att vara en möjliggörare

Ledarskap Tillit, närvaro, tydlighet – och att ha kul på jobbet. Det är viktiga ingredienser för ett gott ledarskap enligt tre chefer i vården som Kvalitetsvård pratat med.

Att vara chef är att vara en möjliggörare
Tina Gustafsson, Niclas Skyttberg och Cecilia Persson delar med sig av sina tankar kring ledarskap.

Tina Gustafsson, enhetschef på kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås och en av finalisterna till Årets Vårdchef 2022. Vad krävs för att vara en bra chef och ledare inom vården idag?

Tina Gustafsson, enhetschef på kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås

– Det är viktigt att det finns en tydlighet och struktur i det jobb jag ska utföra, och tydliga roller – vad förväntas av mig och vem gör vad? Stödet från mina chefer är också viktigt, och att de har tillit till mig. Dessutom är det värdefullt att ha tillgång till ett nätverk runt omkring mig och runt vissa arbetsuppgifter. Det underlättar för mig i min vardag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilket stöd har du själv i ditt ledarskap?

– Jag har ett bra stöd i kirurgklinikens klinikledningsgrupp. Där stöttar och hjälper vi varandra och vårt samarbete är väldigt bra! Jag har också otroligt bra stöd från mina chefer. Jag har en fantastisk biträdande enhetschef som heter Hanna som jag har ett fantastiskt samarbete med. Mina medarbetare stöttar och kämpar alltid på, vilket gör det lätt för mig att vara deras chef.

– Inom vår region finns det ett väldigt bra stöd runt omkring mig när jag behöver hjälp och stöd såsom HR, regionhälsan med mera. Jag har också en fantastisk mentor som jag går hos en gång i månaden.

Vad tycker du är roligast i ledarrollen?

– Roligast är att möta och samarbeta med människor, se mina medarbetare utvecklas och växa i sin kompetens. En annan sak som är roligt är att lösa problem, jag gillar att utmanas!

Vad är svårast?

– Svårast är att ibland behöva ta snabba beslut. Jag jobbar på en akut kirurgavdelning där tempot oftast är högt och mycket händer samtidigt. Ibland måste de där snabba besluten tas. Svårt är också att våga tro på sig själv och lita på sin magkänsla, speciellt när det är svåra eller tuffa beslut som ska tas.

Vilka är dina bästa tips för att du och dina medarbetare ska trivas och må bra på jobbet?

– Att vi tillsammans har tydliga mål och jobbat åt samma håll, att vi lyfter det vi gör bra och även är stolta tillsammans för allt bra vi åstadkommer. Att vi har tydliga roller i vårt arbete, har kul tillsammans både på jobbet och utanför jobbet. Det är så viktigt att känna gemenskap, känna sig betydelsefull och att tillhöra något!

– Det är också viktigt för oss alla att hela tiden utvecklas och få möjlighet att ”växa” ingen mår bra av att stå stilla och stampa och fastna.

Cecilia Persson, verksamhetschef för vårdcentralen Svalöv

Cecilia Persson, verksamhetschef för vårdcentralen Svalöv och Årets chef i Region Skåne. Vad krävs för att vara en bra chef och ledare inom vården idag?

– Min personal säger att det absolut viktigaste är att jag är närvarande. Under pandemin jobbade jag mycket mer på plats och eftersom möten ofta är digitala så är jag även tillgänglig när jag är i möte. Tillgängligheten är otroligt viktig för att vara en bra ledare.

Vilket stöd har du själv i ditt ledarskap?

– Jag har en jättebra chef som leder med tillit, vilket passar mig ypperligt. Min personal är otroligt välutbildade och har hjärtat på rätta stället. De brinner för att göra skillnad för patienterna. Därför är det värdefullt att de också får utrymme för sin kreativitet och kompetens för att hitta lösningarna för patienten. Det är det som är Svallövsmodellen. Tidigare hade vi en helt annan styrning där besluten kom uppifrån, en läkare skulle exempelvis ha 12 besök per dag för att ersättningsmodellen krävde det. Vilken kvalitet ger det? Vi vet att det blir bättre om personalen kan bestämma själva. Vi menar att ledarnas uppgift är att ge alla medarbetare förutsättningar så att de kan göra det som är bäst för patienten.

Vad tycker du är roligast i ledarrollen?

– Det roligaste är när personalen kommer till mig och berättar om något som blivit riktigt bra. Vi hade exempelvis en kvinna som varit sjukskriven till och från i många år utan att det blivit bra. En av våra sjuksköterskor bestämde sig för att ta ett samtal med henne och ställa de svåra frågorna; hur är det med alkoholen? Hur ser det ut med våld i nära relationer? Då fick hon veta att hennes man slog henne. Två dagar senare kom hennes man in på vårdcentralen och sa: ”Jag behöver hjälp, jag slår min fru”. Det är ett bra exempel på hur vi kan göra skillnad när vi lär känna våra patienter, vågar ställa de svåra frågorna och erbjuda vår hjälp. Vi har inte tid att ha bråttom, vi måste hjälpa våra patienter på riktigt och då måste vi ha kontinuitet och vi behöver lära känna varandra.

Vad är svårast?

– Det svåraste är att få resurserna att räcka till. Men när vi förstår våra patienters behov och kan börja göra rätt saker, i samarbete med andra, då kommer vi också att använda resurserna på ett bättre sätt så att de räcker lägre. Att göra rätt saker frigör energi, skapar glädje och gör oss ännu mer taggade att göra skillnad. Det är lätt att stänga in sig på sitt rum och känna frustration över att inte hinna med, istället behöver vi öppna dörren och ropa på hjälp. Ta hjälp av försäkringskassan, kommunen eller socialtjänsten, det är då börjar hända saker som kan göra skillnad för patienten.

Vilka är dina bästa tips för att du och dina medarbetare ska trivas och må bra på jobbet?

– Kärnan till arbetsglädje är att känna att det man gör är meningsfullt. Om mitt jobb känns meningsfullt, om jag kan skapa värde för patienten så känner jag också arbetsglädje, de tre sakerna hör ihop. Vi brukar också prata om att erbjuda sig själv. Om min patient exempelvis ligger inlagd på sjukhuset så kan jag höra av mig dit och fråga ”vad kan vi göra, på vilket sätt kan vi hjälpa till?”. Den öppningen är otroligt positiv och leder ofta till att även sjukhuset frågar vad de kan göra för oss. Det skapar trygghet för patienten, gör det lättare att se helheten och främjar samarbetet mellan olika instanser. Det behöver vi mycket mer av inom vården idag.

– Att trivas och må bra på jobbet handlar om att få göra det man är utbildad för, att få bidra till att göra skillnad för patienterna. Tyvärr handlar vården mycket om att dokumentera och administrera, vilket såklart också är viktigt. Men jag önskar att mer sköttes automatiskt av datorerna, det skulle ge mer tid för det som känns meningsfullt med jobbet.

Niclas Skyttberg, chefläkare på Aleris

Niclas Skyttberg, chefläkare på Aleris. Vad krävs för att vara en bra chef och ledare inom vården idag?

– Vi som är ledare inom hälso- och sjukvården måste ha en mycket god förståelse för kärnuppdraget och vad som krävs för att leda framtidens hälsa- och vård. Med ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder har patienter idag andra och högre förväntningar på tillgänglighet och delaktighet. Inte minst måste framtidens ledare förstå och omfamna digital och teknisk utveckling. Patienterna vill ha samma digitala tjänster inom hälsa- och vård som inom andra tjänstesektorer. Framtidens hälsa och vård kommer i allt större omfattning behöva ta hänsyn till individen och ske på individens villkor snarare än att utgå ifrån den traditionella sjukvårdsorganisationen där systemet är i fokus.

– En ledare måste kunna känna och ta ansvar för medicinsk kvalitet och service, medarbetarengagemang samt produktiviteten och det finansiella resultatet. Det återspeglas i vår organisations vision om ett bra ledarskap, att vi ska gör skillnad för dig där du är – när du behöver det.

Vilket stöd har du själv i ditt ledarskap?

– Vårt uppdrag handlar om att skapa samhällsnytta genom att ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling inom hälsa och vård. Ett starkt ledarskap är viktigt, det ger positiva effekter på patientsäkerhet, kvalitet på vården, produktivitet och effektivitet. Som ledare får vi stöd på flera olika sätt. Det handlar både om möjlighet till forskning, utveckling och innovation och att stärka individer med att fortsätta förbättringen av hållbara vårdtjänster.

– Konkret stöd har jag av medarbetare, kollegor i ledningsgruppen och av min chef. Att vi har en tydlig vision och ett väl beskrivna mål på kort och lång sikt är också ett stöd för att jag ska kunna prioritera i mitt uppdrag.

Vad tycker du är roligast i ledarrollen? Vad är svårast?

– Det är så inspirerande att få vara med och förändra sjukvården mot ett ökat patientperspektiv. Det handlar om att se och möta individer där de är, när de behöver det, utifrån deras behov och förutsättningar. Att få vara med och leda i den förändringen är fantastiskt roligt och fantastiskt svårt. Det är en balansakt mellan att standardisera och strukturera samtidigt som vi tar höjd för individernas unika behov.

– Att vara ledare hos Aleris är att stödja varje individ varje dag, men också att hela tiden sträva efter utveckling och lärande för att bli ännu lite bättre imorgon. Gör och lär är vårt mantra. Det handlar både om att dela med sig av kunskap inom organisationen och ta till sig av goda exempel för att utveckla sitt eget arbete. Det ger energi och är en stor utmaning att arbeta med balansen mellan styrande, stödjande och coachande för att skapa starka verksamheter som självständigt driver utveckling, sätter mål och samtidigt arbetar utifrån en gemensam vision och målbild.

Vilka är dina bästa tips för att du och dina medarbetare ska trivas och må bra på jobbet?

– Det är extremt viktigt att alla medarbetare har en känsla av sammanhang, förstår visionen och att vi alla är viktiga för att bidra till utveckling av hur vi arbetar. Att vi som ledare skapar förutsättning för täta avstämningar med medarbetarna för att snacka om kortsiktiga mål och långsiktig vision och hur medarbetaren har det och mår.

– Det handlar också att våga utmana cementerade arbetssätt och väl inarbetade rutiner för hur vi arbetar med ledar- och medarbetarengagemang. Vi har i regel lättare att se nya risker när vi startar med nya saker, än att uppmärksamma brister och svagheter vi lever med dagligen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan