24 tips för ett gott ledarskap

Ledarskap Personalflykt, stress och bristande resurser. Hur får man medarbetarna att trivas och må bra, trots tuffa förutsättningar? Här är några avgörande nycklar.

24 tips för ett gott ledarskap
När tiderna är tuffa är ledarens uppdrag extra viktigt. Foto: Adobe Stock

Mål, riktning och tydlighet i arbetet:

 • Se till att ha gemensamma och tydliga mål så att alla jobbar åt samma håll.
 • Tydliggör rollerna, vem har ansvar för vad?
 • Skapa struktur och ordning. Våga prioritera för att ge medarbetarna det utrymme de behöver.
 • Skapa förutsättning för täta avstämningar med medarbetarna. Prata om målen och visionen.
 • Ge utrymme för reflektion och utvärdering. Både för arbetsgruppen, men även för ditt eget ledarskap.

Gemenskap och trygghet med varandra:

 • Synliggör helheten, bygg upp känslan av sammanhang.
 • Se människan. Alla behöver känna att de är viktiga, att de är efterfrågade, sedda och bekräftade.
 • Var närvarande i vardagen.
 • Visa intresse. Lyssna in hur dina medarbetare har det och mår.
 • Fira varandra. Se till att lyfter det ni gör bra och var stolta över allt bra ni åstadkommer.
 • Se till att ha kul tillsammans, både på jobbet och utanför.
 • Bygg tillit i gruppen. Stötta varandra och erbjud hjälp. Prata om det som känns svårt eller utmanande och hitta gemensamma vägar framåt.

Alla får bidra med sitt kunnande:

 • Se till att alla får möjlighet att påverka sitt arbete.
 • Skapa förutsättningar så att alla kan vara med och bestämma och bidra med sina egna idéer.
 • Se till att allas kompetens efterfrågas och kommer till nytta.
 • Lyssna och ta vara på andras idéer, fråga och var nyfiken på andras kompetens och erfarenheter.
 • Ge utrymme för alla att få göra det man är utbildad för – att göra skillnad för patienterna.

Utrymme för utveckling:

 • Se till att alla får möjlighet att växa i sin yrkesroll, att utvecklas och bygga på sina kunskaper.
 • Dela med er av er kompetens, lär av varandra.
 • Utmana era arbetssätt och inarbetade rutiner.
 • Jobba med ständiga förbättringar.
 • Uppmuntra medarbetarnas kreativitet och ta vara på deras idéer. Ge förutsättningar för att kunna att testa nya saker.
 • Se också till att du själv får utvecklas i ditt ledarskap.
 • Bygg nätverk med andra chefer och se till att du har ett bra stöd i ditt eget ledarskap.

Tack till Charlotte Råwall, Lena Mattsson, Cecilia Persson, Niclas Skyttberg och Tina Gustafsson som bidragit med tipsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan