Så lyckas du med teamarbete

Tips och fallgropar Ett väl fungerande team kan minska risken för vårdskador och till och med dödsfall. Så här bygger du ett högpresterande team – men se upp med fallgroparna.

Så lyckas du med teamarbete
Ska man ha ett team så behöver verksamheten se till att gruppen förutsättningar för att samspela som en helhet. Foto: Adobe Stock

När ett team fungerar som allra bäst kan man lösa uppdrag som individerna var för sig inte hade klarat av. De olika kompetenserna i teamet gör varandra starkare.

Kräver ytterligare kompetens

Men hur man jobbar teambaserat är inte alls självklart.

– Vi är ofta tränade i att jobba uppgiftsbaserat, att använda vår egen kompetens för att lösa uppgifter på egen hand. Att jobba teambaserat kräver ytterligare kompetens. Det handlar om en förmåga att samarbeta, kommunicera, lösa konflikter och stötta varandra för att lösa en gemensam uppgift, säger Mikal Björkström, legitimerad psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi som även driver företaget Making Change.

Ökad risk för dödlighet

Inom vården är det vanligt att man jobbar teambaserat. Men det är inte alls säkert att man blir mer framgångsrik för att skapar team. En grupp som utsetts till ett team, men som inte arbetar som ett team, är vad forskningen kallar ett pseudoteam.

Här är risken stor för missförstånd, dubbelarbete eller att saker faller mellan stolarna.

Risken är också att ett pseudoteam presterar sämre än ett icke-team. Detta är något som bland annat den brittiske forskaren Michael West har tittat närmare på. I sina studier såg han att både patientdödlighet och medicinska misstag minskade i grupper som tränats i att arbeta som team.

– Generellt sett är man duktiga på teamarbete inom vården, men jag tror att man lägger lite för lite vikt vid teamarbeteskompetensen. Det blir nog lätt slagsida mot den individuella spetskompetensen, säger Mikal Björkström.

Enligt Mikal Björkström finns det fyra kriterier som utgör grunderna för teamarbete:

  1. Teamet är uttalat. Någon kallar det ett team, och deltagarna uppfattar sig tillhöra det teamet.
  2. Har teamet tydliga mål?
  3. Behöver ni samarbeta för att nå detta mål?
  4. Träffas ni regelbundet för att utvärdera ert samarbete och hitta sätt att utveckla det?

– Om man kan checka av alla fyra områden, då kan man anse att man har grunderna för ett så kallat ”riktigt team”. Om inte, då handlar det om ett pseudoteam, poängterar han.

Gör varandra bättre

Ska man ha ett team så behöver verksamheten alltså se till att det finns förutsättningar för gruppen att samspela som en helhet.

Högpresterande team är sådana som producerar goda resultat samtidigt som man har förmågan att som team göra varandra bättre. Det innebär att gruppens behov går före individuella och det finns dessutom en vilja och ett incitament att dela med sig av både kompetens och resurser.

Men framför allt behöver man ett gemensamt uppdrag.

– Det är vanligt att man kallar grupper för team, utan att de har ett teambaserat uppdrag, konstaterar Mikal Björkström.

Se upp med inbördes konkurrens

Ett annat vanligt misstag är att teamet har gemensamma mål, men mäts utifrån individuella prestationer. Då riskerar man att hamna i en situation där individerna konkurrerar med varandra och sätter sin egen prestation före teamets.

Ett högpresterande team har dessutom tydliga processer för hur de ska samarbeta, både före, under och efter själva utförandet. En sak som utmärker ett högpresterande team är att de reflekterar över sitt samarbete och hela tiden strävar efter att bli bättre tillsammans.

– Teamet behöver ha rutiner och arbetssätt för hur de förbereder sig inför en uppgift, hur de ska agera om något går fel eller hantera oväntade situationer. Men även efter uppgiften är utförd – vad gick fel, vad kan vi lära oss till nästa gång.

Behövs när uppgiften är komplex

Men det kan vara viktigt att komma ihåg att allt arbete inte fungerar bäst som ett teamarbete. Förutsättningen för ett teamarbete är att gruppen kan lösa uppgiften mer effektivt än individerna var för sig. När uppgiften exempelvis är komplex, när vi behöver samarbeta för att avlösa varandra eller när vi behöver samordna våra resurser är teamet överlägset.

– Vissa uppgifter är helt enkelt inte teambaserade. Därför är det viktigt att förstå när teamarbete ger fördelar och när det är bättre att vi jobbar var för sig. Det finns en risk i att kalla grupper för team när de inte är det, poängterar Mikal Björkström.

Fyra tips: Så bygger du högpresterande team

  1. Var tydlig med uppdraget. Vad är målet med teamets arbete?
  2. Klargör rollfördelningen. Vilka är med i gruppen, vad har de för kompetens, hur ska bidra?
  3. Struktur och processer. Hur ser gruppens arbete ut, hur ofta ska man träffas, hur ska arbetet fördelas?
  4. Reflektion. Utvärdera, samtala och reflektera över gruppens samarbete. När gick det fel, hur kan vi jobba bättre?
Hämtar fler artiklar
Till startsidan