”Prioritera tid för att jobba med ledarskapet”

Ledarskap Tydliga ramar, rätt förutsättningar och tid för reflektion. Det är Lena Törnfeldts recept på ett gott ledarskap. Förra året utsågs hon till årets bästa chef inom vård- och omsorgen.

”Prioritera tid för att jobba med ledarskapet”
Lena Törnfeldt, verksamhetschef inom Region Östergötland.

I snart 30 år har Lena Törnfeldt jobbat i olika chefs- och ledarpositioner och att det är något hon trivs med går inte att ta miste på. Hennes smittande engagemang lyser igenom när hon pratar om ledarskap.

– Jag får ofta höra att jag har en förmåga att göra saker begripliga och meningsfulla, det är en viktig styrka som ledare tror jag, säger hon.

Alla stressvärden var dåliga

Lena Törnfeldt är verksamhetschef för en rehabiliteringsverksamhet inom Region Östergötland. Här är hon ansvarig för 130 medarbetare och har sju vårdenhetschefer som rapporterar direkt till henne. Idag kan den gruppen beskrivas som ett högpresterande team där man hjälps åt och samarbetar för att nå de gemensamma målen. Men när Lena Törnfeldt tillträdde för fyra år sedan var situationen en helt annan.

– Det var mycket stress hos cheferna, alla stressvärden i medarbetarundersökningen vad dåliga. Kommunikationen fungerade inte och det fanns slitningar inom gruppen som gjorde att samarbetet inte heller fungerade optimalt, berättar hon.

Påverkar bemötandet

Lena Törnfeldt konstaterar att ledarskapet i chefsgruppen är viktigt. Det har betydelse för det bemötande och den vård som patienten i slutänden får. Att jobba med grupputveckling och bygga teamkänslan i chefsgruppen blev därför ett viktigt uppdrag. Men detta förutsätter också att både chefer och medarbetare känner trygghet i uppdraget och att de har balans i sin arbetsvardag.

Därför ägnade Lena Törnfeldt mycket tid i början med att samtala och tydliggöra ramarna, för både gruppen som helhet och individerna – vad är ditt uppdrag som chef, hur kan du planera ditt arbete utifrån de mål och visioner som finns för verksamheten?

– Dessutom behövde vi se över chefernas splittrade vardag som var en stor bidragande orsak till stressen. De behöver inte vara tillgängliga hela tiden utan måste kunna stänga dörren så att de även får utrymme för ostörd administrationstid.

Över tid har Lena Törnfeldt växlat över till att prata mer ledarskap, både om det personliga ledarskapet och gruppens – om att skapa en kultur där man stöttar varandra, ger varandra feedback och drar nytta av varandras kompetens och erfarenheter.

Lyfter samtal om ledarskap

Ledaruppdraget har även en central plats när chefsgruppen möts. Lena Törnfeldt tror att det är viktigt att ledningen inte bara ägnar tiden åt information och budget, utan att man även jobbar kontinuerligt med sitt ledarskap. Därför finns det regelbundet med en punkt på ledningsmötena där de pratar om ledarskap och vad det innebär i deras verksamhet.

Heta stolen är ett verktyg de använt för att öppna upp samtalen. Där får alla turas om att vara i fokus och berätta om något de varit med om, svåra situationer eller dilemman, men också framgångar. Därefter reflekterar gruppen tillsammans.

– Från början handlade det mest om oskyldiga saker, men i takt med att vi lärt känna varandra så vågar fler berätta även om jobbigare saker.

Gemensamt språk kring ledarskap

Chefsgruppen har även haft ledarutvecklingsdagar där de samtalat om grupputveckling, värdeskapande och vad som krävs för att man ska vilja bidra i en verksamhet. Bland annat pratar de mycket om ledarbidraget – att som ledare skapa förutsättningar för medarbetarna och understödja deras förmågor, och de har även läst böcker.

Just nu läser de boken Bygga ledarskap av Bengt Savén. Efter varje läst bok reflekterar de kring innehållet, vad det betyder i deras sammanhang. Dessutom skriver alla ett personligt brev till sig själv där de utmanar sig själv till förändring. Lena Törnfeldt tar hand om breven som ska levereras tillbaka när året är slut för egen reflektion kring sin egen förändringsresa.

– Bokcirkeln har varit väldigt givande och det har dessutom gett oss ett gemensamt språk kring ledarskap som hjälp oss att knyta ihop ledarskapsteorierna med vår egen verklighet, berättar hon.

Positiv attityd i verksamheten

Skillnaden idag mot för fyra år sedan är stor. Stressen enligt medarbetarundersökningen är på en helt annan nivå. Dessutom samarbetar de bättre, ger varandra återkoppling och det finns en positiv attityd som präglar verksamheten – alla vill bidra och hjälps åt för att ta ett gemensamt helhetsansvar.

I höstas utsågs Lena Törnfeldt till vinnaren av Guldkransen. Det är en utmärkelse som Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, delar ut till landets bästa vård- och omsorgschef. Men hon poängterar att det är en resa som de gjort tillsammans.

– Alla har varit med och bidragit. Vi har resonerat kring vad som är viktigt för att få en fungerande organisation och tillsammans lagt planen för att utveckla vårt ledarskap, säger hon.

Prioritera tid för ledarskap

Personligen tycker Lena Törnfeldt att det är viktigt att som chef fundera över sitt eget ledarskap – vad står jag för och hur lägger jag upp mitt arbete för att ge mina medarbetare förutsättningar och förmåga att utföra sitt jobb? Och att inte glömma bort att skapa struktur och balans i sitt eget arbete så att man har tid att utöva ett gott ledarskap.

– Prioritera tid för att jobba med ledarskapet och ledarbidraget i er organisation, även om det känns som om det tar mycket tid i början. Och lägg tid på att strukturera ditt arbete. Den tiden får du tillbaka senare genom en mycket större utveckling i organisationen, säger Lena Törnfeldt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan