IVA-chef kan vinna internationellt pris

Ledarskap Thorleif Rosander på Södersjukhuset är nominerad ett internationellt pris för sitt ledarskap under pandemin. "Jag vill verkligen betona att vi har gjort det här tillsammans" säger han.

IVA-chef kan vinna internationellt pris
Thorleif Rosander tillsammans med kollegorna Martin Karlsson och Carolina Pernsköld. Foto: Fotogruppen Sös

Thorleif Rosander är vårdchef på IVA på Södersjukhuset i Stockholm. Hans ledarskap under pandemiåret har nu väckt internationell uppmärksamhet i och med nomineringen till priset för gott ledarskap under pandemin. Det är ICN, International Council of Nurses, som delar ut priset.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Thorleif Rosander, vårdchef på IVA på Södersjukhuset.

– Jag vill verkligen betona att vi har gjort detta tillsammans, jag har en fantastisk personal, mycket kompetenta vårdenhetschefer. Jag har själv ett stort stöd av min chef, sektionschefen på IVA, ja alla som sitter i klinikledningen har ställt upp och stöttat och bidragit, säger han i ett pressmeddelande från SÖS.

År präglad av utmaningar

Året som präglats av pandemin har inneburit många utmaningar, på många plan. Det har handlat om både bemanning, utrustning och kommunikation. Att hålla medarbetarna uppdaterade om aktuell information, att lära sig av misstag och framgångar och, inte minst under andra och tredje vågen, att möta slitna och uttröttade medarbetare.

Thorleif Rosander säger att han tror att hans styrka som chef är att han är en närvarande chef som har tillit till sin medarbetare.

– Jag skulle vilja förstärka detta ännu mer. Att få medarbetare att växa, genom att delegera, ge förtroende, är för mig viktiga faktorer i mitt ledarskap. För mig är det viktigt att skapa tillit och ett öppet, tillåtande klimat. Då kan medarbetarna känna sig trygga och kan utveckla sin profession och blir sedda.

Våga tänka nytt

Han konstaterar att hans roll som chef är att skapa förutsättningar och ge medarbetare verktyg för att utveckla hälso- och sjukvården. Att lyfta fram medarbetare men också att ställa krav och backa upp. Att våga tänka nytt, våga testa och backa om det inte blev bra, förklarar han.

– Viktigt för mig är också att jag i min roll är inspirerande och skapar möjlighet att förbättra resultat/kvalitetssiffror genom att våra förbättringsgrupper är självbestämmande. Att vara lyhörd för mina medarbetare och att vi är ett team och tillsammans driver vi vården framåt.

Vinnaren kommer att tillkännages under ICNs kongress 2-4 november, som är digital i år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan