Västernorrland öppnade stödlinje för chefer under pandemin

Ledarskap Pandemin har på många sätt satt arbetsmiljöarbetet under hårt tryck. För att stötta chefer i knepiga arbetsmiljöfrågor öppnade Region Västernorrland en tillfällig stödlinje där chefer snabbt kunde hjälp att fatta kloka beslut.

Västernorrland öppnade stödlinje för chefer under pandemin
Daniel Carlsson, ergonom vid Regionhälsan i Region Västernorrland.

Daniel Carlssons är ergonom vid Regionhälsan i Region Västernorrland. Hans arbete handlar till stor del om att stötta chefer i deras beslut kring riskbedömningar och förändringar av rutiner eller miljöer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men med pandemin förändrades även hans arbetsvardag.

Knepiga frågor

I en intervju på Region Västernorrlands webbsajt berättar han att mängder av nya och svåra frågor dök upp. Det handlade om allt från att vistas säkert i ett personalrum, hur man skulle tänka kring avdelningsmöte och rutiner kring skyddsutrustning.

För att ge att cheferna stöd i att fatta kloka beslut öppnade de därför en särskild stödlinje som var bemannad fyra dagar i veckan. De ställde även om till att arbeta helt digitalt både när det gäller utbildningar, riskbedömningar och akuta frågor som behövde få en snabb lösning.

Gallra bland all information

Att hjälpa chefer att gallra bland myndigheternas restriktioner har också varit en viktig uppgift.

– Ärligt talat var det bitvis ett gytter av information. Bland det svåraste var frågor som gällde medarbetare runt om i regionen som kunde betraktas som tillhörande en riskgrupp och därmed inte kunde fortsätta arbeta. Här hamnade frågor om gravida, de med högt blodtryck, högt BMI med mera, säger Daniel Carlsson.

Drar nytta av det digitala

Nu är stödlinjen avslutad och mycket är på väg att återgå till normala rutiner. Men digitala utbildningar har visat sig fungera bra och är något som de tänker sig kunna utveckla vidare. Något som även kan bidra till minskat resande.

– Tidigare har det varit tre dagar med fysiska möten, men nu räknar vi med att prova ett nytt upplägg. En tredagarsutbildning för chefer och skyddsombud kan innehålla en fysisk träff och sedan två dagar med digital utbildning, säger Daniel Carlsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan