Förbättringsprojekt för vård i livets slutskede

Kompetensutveckling Fler inom vården behöver bli bättre på att prata om döden med både patienter och anhöriga. Region Gävleborg satsar därför på ett kunskapslyft om palliativ vård.

Förbättringsprojekt för vård i livets slutskede
– Patienten får en förbättrad livskvalitet om det ”palliativa tänket” kommer tidigare i vården, säger Linnea Hurtig. Foto: Region Gävleborg

Det kan vara svårt för vårdpersonal att prata om döden med svårt sjuka patienter och deras närstående.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Region Gävleborg startar därför ett förbättringsprojekt som ska öka kunskapen om hur vårdpersonal bäst bemöter svårt sjuka och döende patienter och deras närstående.

– Vi upplever att man tror att patienten måste komma till de palliativa teamen för palliativ vård. Men annan vårdpersonal kan börja med palliativa insatser tidigare. Forskning visar också att patienten får en förbättrad livskvalitet om det ”palliativa tänket” kommer tidigare i vården, säger Linnea Hurtig, vårdenhetschef för palliativa enheten på onkologen i Region Gävleborg.

Bidra med bättre kunskap

Projektet heter Projekt för att öka kunskapen i palliativ vård och pågår under 2023 inom Region Gävleborg. Palliativa enheten har fått cirka 650 000 kronor i statsbidrag för att utbilda vårdpersonal både inom regionen och i länets kommuner.

Tanken är ge vårdpersonal kunskap så att de bättre klarar av de svåra samtalen och inte påbörjar nya behandlingar som riskerar försämra personens livskvalitet på slutet.

– Vi behöver bli bättre på att kunna säga: ”Nu finns det ingen kurativ behandling, nu finns inget som kan bota den här sjukdomen”, säger Linnea Hurtig.

Möta barn och anhörig

En del av projektet är föreläsningar om hur man i vården bäst stöttar barn i sorgeprocessen. Målet är att kunna ge hela familjen ett så bra avslut som möjligt.

– För oss inom den palliativa vården är det självklart att hjälpa hela familjen, men jag tror inte det är självklart överallt inom vården. Därför behöver vi skapa trygghet och tillit och hjälpa också barnen att förbereda sig på det oundvikliga, säger Laila Engstedt, kurator i det palliativa teamet i kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan