Forskning för effektivare och snabbare cancervård

Forskning för effektivare och snabbare cancervård

Kortare tid till diagnos och behandling, och en högre överlevnad bland cancerpatienter. Det hoppas forskare på Danderyd kan bli resultatet av den upptäckt de gjort av biomarkören NETs i blodet hos patienter med dold cancer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskningen visar att cancer kan lura människans immunceller till att utsöndra delar av sitt kärninnehåll i blodet (det är detta som är NETs, neutrophil extracellular traps ). NETs upptäcktes först som ett försvar vid svår bakteriell infektion, men forskarna har nu sett att också en bakomliggande cancer kan stimulera till NETs-bildning. NETs bidrar sedan till tumörens växt, spridning och till cancer-associerad blodproppsbildning.

– Vi har utvecklat metoder att mäta NETs i blodet, och hittat höga nivåer hos patienter med olika cancerformer, och hos patienter med cancer-associerad blodproppsbildning, berättar läkaren och forskaren Charlotte Thålin, Kliniskt forskningscentrum Norr, Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

Forskarna har iakttagit att förekomsten av NETs tycks vara en indikator på att där finns en underliggande cancersjukdom och genom att erbjuda ett blodprov för att mäta NETs skulle man kunna hitta cancer som annars är dold. I två parallella studier erbjuder nu Danderyds sjukhus  patienter med ökad risk för en dold cancer, eller som utreds för misstänkt cancer, att delta.

– Alla patienter som kommer in till sjukhuset med blodpropp i lungan eller i benet, där forskning visar att ca 10 procent har en dold cancer, erbjuds att delta, berättar Charlotte Thålin. Dessutom erbjuds alla patienter som kommer till vårt nyöppnade Diagnostiskt Centrum att delta.

Diagnostiskt centrum finns sedan 2017 med ett uttalat syfte att förkorta tiden till cancerdiagnos. Här utreds patienter med misstänkt cancer.

Studierna är ännu i ett tidigt skede, men forskarna hoppas att de ska bidra till en effektivare cancervård med förbättrad överlevnad, eftersom tidig upptäck är av så stor vikt vid cancer.

– Vår ambition är att blodprovet ska kunna tas vid misstänkt cancer i högriskgrupper och initiera en snabb cancerutredning, säger Charlotte Thålin. Där är vi långt ifrån idag, men det skulle kunna bidra till en betydligt tidigare upptäckt av cancer. Studierna genomförs i den kliniska miljö i vilken de studerade biomarkörerna är tänkta att tillämpas, vilket underlättar steget till implementering i rutinsjukvården. Vi hoppas att resultaten av våra studier på sikt kan bidra till att korta ned tiden till diagnos och behandling, och på så sätt förbättra vården och överlevnaden för patienter med cancer

Fakta om studierna vid Danderyds sjukhus

Studierna ska omfatta totalt 2000 patienter, och beräknas vara klara om två till tre år.Forskningen är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KIDS), Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och Stockholms sjukhem. Två pilotstudier har utvärderat metoden på ungefär 150 respektive 1000 patienter varav den ena i Österrike.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan