Fortsatt förtroende för sjukvården

Rapport Sju av tio svenskar har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Högst betyg ger Region Kalmar, lägst betyg får Region Västernorrland.

Fortsatt förtroende för sjukvården
9 av 10 svenska upplever att de har tillgång till den vård de behöver. Foto: Adobe Stock

Under 2020 ökade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i alla regioner, troligen som en effekt av pandemin. Det förtroendet var fortsatt lika högt under 2021.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar årets upplaga av Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Fortsatt stort förtroende

69 procent av invånarna har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region. Motsvarande siffra för 2019 var 60 procent.

– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt stort förtroende för vården. Ett stort förtroendet är viktigt för att invånare ska kontakta vården när de behöver och att de ska följa behandlingsråd. Under pandemin har vi sett hur avgörande tilliten och förtroendet för vården är för att exempelvis vaccinera sig mot covid-19, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Äldre mer positiva

Lika många, 69 procent av invånarna, har också ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region. Det är dock en minskning med 4 procentenheter sedan mätningen 2020. Förändringarna skiljer sig dessutom åt mellan regionerna.

De invånare som är 60 år och äldre har generellt högre förtroende för hälso- och sjukvården. De upplever att tillgången till hälso- och sjukvård är bättre jämfört med de som är yngre. Yngre invånare är dock i större utsträckning mer positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.

Så här tycker svenskarna om vården:

  • 88 procent upplever att de har tillgång till den vård de behöver.
  • 70 procent anser att väntetider till besök och behandling på vårdcentral är rimliga. Motsvarande siffra för besök och behandling på sjukhus är 55 procent. Detta är en betydligt högre andel än innan pandemin.
  • 81 procent är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • 47 procent uppger att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik
  • 59 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

Enkät som fångar attityder

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Resultatet bygger på en enkätundersökning där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region.

Läs hela rapporten här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan