Här får sjuksköterskor forska i sin tjänst

Omvårdnadsakademin på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset ger sjuksköterskor möjlighet att bedriva forskning vid sidan av sin kliniska tjänst.

Här får sjuksköterskor forska i sin tjänst
Oili Dahl, akademisk vårdchef, Omvårdnadsakademin på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset.
Oili Dahl, akademisk vårdchef, Omvårdnadsakademin på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset.

Omvårdnadsakademin på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset ger sjuksköterskor möjlighet att bedriva forskning vid sidan av sin kliniska tjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det finns en stark forskarkultur för läkare, vi ville skapa detsamma för sjuksköterskor, säger Oili Dahl, akademisk vårdchef.

Två gånger per år utannonseras tid för utveckling och forskning och de som beviljas erbjuds stöd i form av  handledning och tid. Satsningen startade 2014 och i dag bedrivs 15 projekt inom ramen för omvårdnadsakademin.

Ett av de pågående forskningsprojekten jämför patienternas och personalens upplevelse av personcentrerad vård.

– Det är intressant att vårdpersonalen upplever sig ge mer personcentrerad vård än vad patienten uppfattar att den får. Detta behöver vi analysera vidare.

Oili Dahl menar att omvårdnadsforskning, som har fokus på patient och närstående, är helt nödvändig för att kunna erbjuda en god, och patientsäker vård. Dessutom är det ett led i att stärka sjuksköterskornas roll.

Inom ramen för omvårdnadsakademin har man instiftat sex nya tjänster, som kräver ökat ansvar och kompetens, inom exempelvis palliativ vård och postoperativ smärta.

– Det är många som är intresserade av de här tjänsterna, de lockas av ett tydligt ansvarsområde, att vi kräver lite extra och vill satsa på dem, säger hon.

Sjuksköterskorna på Gastrocentrum är betydligt nöjdare med utvecklings- och utbildningsmöjligheter än sjuksköterskor generellt på Karolinska, visar utvärdering. Dessutom har man markant höjt kvoten sjuksköterskor som stannar längre än två år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan