Bättre kvalitet när läkare leder

SvantePetterssonLåt läkare äga och leda verksamheten och få nöjdare patienter. Det är en, om än något hårdragen, slutsats som Läkarförbundet visar i en undersökning som publiceras i höst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kan tydligt se att de vårdcentraler som leds av kliniskt verksamma också är de som kan erbjuda högst vårdkvalitet, säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet.

Resultatet är en del av en rapport som har undersökt arbetssituationen för primärvårdsläkare i Sverige.

– Läkarnas ledarskap är betydelsefullt för vårdkvaliteten, landstingen måste bli bättre på att stimulera läkare att ta ledningsansvar och ge dem mandat att vidareutveckla kvaliteten i vården.

Svante Pettersson hänvisar till vårdbolaget Praktikertjänst som visar toppresultat i Sveriges kommuners och landstings undersökning av patientupplevd kvalitet inom sjukvården, Nationell Patientenkät, NPE. En stor anledning till de goda resultaten är, enligt honom, att deras vårdcentraler helt eller delvis ägs och drivs av kliniskt verksamma läkare.

Läkarförbundets rapport visar att primärvårdsläkare i stor utsträckning är missnöjda med landstingens styrning, de känner sig bakbundna av detaljerade ersättningssystem.

– Läkare brinner för att ge kvalitet i vården. Det system vi har idag tar inte vara på passionen som finns. Har man ett ledningsansvar kan man kanalisera passionen via kollegor ut i verksamheten och göra skillnad i patientmötet, tror Svante Pettersson.

I Sverige är 10 procent av alla de som arbetar i primärvården också ägare eller delägare av en verksamhet, enligt Svante Pettersson.

– I Norge och Danmark är den siffran uppåt 90 procent. Vi har ett helt unikt och ickefungerande sjukvårdssystem i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan