Sämre vårdkvalitet med hyrläkare

Sämre vårdkvalitet med hyrläkare

Hyrläkare är en förutsättning för att många vårdcentraler ska kunna klara sin bemanning. Men det är förödande för vårdkvaliteten. Läkarförbundet har i en ny rapport, Stabil läkarbemanning, undersökt hur nöjda patienterna är med sin vård i förhållande till hur stabil läkarbemanningen är. Resultaten är tydliga – ju sämre bemanning, desto sämre patienttillfredsställelse.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kontinuitet och fast läkarkontakt är grundläggande krav i primärvårdsuppdraget, det går förlorat med hög andel hyrläkare i verksamheten, säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet.

Rapporten visar även att patienterna är mer missnöjda med uppföljning och information, om exempelvis biverkningar av medicin, när de sökt vård på vårdcentraler med hög andel hyrläkare än vid en fast läkarkontakt.

Undersökningen inkluderar 90 procent av landets alla vårdcentraler, offentliga och privata. De har delats in i grupper beroende på bemanningsstabilitet och sedan jämförts med resultaten i Nationella Patientenkäten för 2013. Svante Pettersson hoppas att rapporten ska leda till förbättring.

– Vi vill sätta press på landstingen, de har grundansvaret för att se till att det finns tillräckligt med läkare med rätt kompetens.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan