Specialistvård sprids genom eko, eko, eko

Specialistvård sprids genom eko, eko, eko

arora1Hej Sanjeev Arora, specialistläkare i Albuquerque New Mexiko, USA, som 2003 startade initiativet Project Echo med syfte att förbättra vården för patienter med hepatit C. Berätta, vad är Project Echo?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Project Echo (som står för Extension for Community Healthcare Outcomes, reds anm.) grundas på den hängivna övertygelsen att alla, oavsett omständigheter, har rätt till kvalitativ sjukvård. Echo skapar kunskapsnätverk genom att länka samman lokala vårdgivare med specialistteam som hjälper dem vårda patienter med komplexa och kroniska tillstånd. Teamen använder enkla videokonferenslösningar för veckovisa möten med vårdgivarna. Under mötena diskuterar de lokala vårdgivarna och specialisterna patientcase och kommer tillsammans fram till rätt behandling. Specialisterna fungerar som mentorer och vårdgivarna får ny kunskap, lärandet sprids.

Patienter får den högkvalitativa vård de behöver, när de behöver det, nära sitt hem. En studie som publicerats i New England Journal of Medicine visar att lokala vårdgivare som tränats inom Project Echo gav lika bra vård som specialister vid universitetssjukhus.

Vad är bakgrunden till initiativet?

– Project Echo startade med en enkel idé om att skapa bättre vård för patienter med hepatit C. När initiativet lanserades 2003 var 32 000 personer i New Mexiko drabbade, men det fanns endast två kliniker i hela staten som erbjöd behandling. Jag hade en väntelista på över sex månader, mina patienter kom från hela staten och reste långa sträckor varje månad i över ett år för att behandlas. Det är en börda både fysiskt och ekonomiskt och jag tänkte att det måste gå att avmonopolisera medicinsk kunskap från urbana akademiska kliniker och erbjuda den hos lokala vårdgivare.

Hur har projektet utvecklats?

– Idag har Project Echo mer än 50 hubbar globalt och behandlar över 40 komplexa tillstånd, bland annat diabetes och HIV. Genom att använda Echomodellen världen över möjliggör vi att människor på landsbygd och missgynnande patienter kan få den sjukvård de behöver.

Vilka är de största utmaningarna?

– Att säkerställa hållbar finansiering. De flesta Echoprogram finansieras av federala eller privata medel. Vissa får lagstiftade statliga pengar och det är vårt mål att expandera denna finansieringsform.

Vad är nästa steg?

– Vår långsiktiga vision är att Echo ska förändra hur sjukvård levereras till missgynnade patienter världen över. Efter ett årtiondes praktiserande vet vi att vi lyckas. Vårt nuvarande mål är att hjälpa en miljard människor till år 2025.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan