”Ledarskapet starkt förknippat med vårdkvalitet”

AndersLindh1Anders Lindh är läkare och verksamhetschef på Husläkarna i Österåker, en av de största vårdcentralerna i vårdbolaget Praktikertjänsts stall. I förra veckans nyhetsbrev skrev vi om Läkarförbundets ännu inte publicerade rapport som visar att vårdcentraler som leds av läkare har bättre möjlighet att ge god vårdkvalitet. Anders Lindh håller med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– När man leder läkare är det viktigt att själv ha professionell kompetens, annars är det svårt att få förtroende, säger han.

Hans ledarskap går ut på att ge sin personal mycket frihet.

– Läkare vill inte bli hårt styrda, de får lägga upp sitt arbete efter eget huvud och jag litar på dem. Det är viktigt att det känner mitt förtroende, då blir de engagerade och det är det bästa för patienterna. Genom att kommunicera kontinuerligt med dina medarbetare så känner de sig delaktiga och du får du dem med dig, säger han.

Anders Lindh har varit chef över vårdcentralen i över tjugo år och menar att ett bra ledarskap gör att personalen trivs, de stannar längre på sin arbetsplats vilket ger kontinuitet för patienterna.

– Det är få som slutar här, de flesta stannar till dess att de går i pension. Vi har aldrig behövt ta in en hyrläkare, säger han.

Enligt honom är det viktigt att fler får upp ögonen för ledarskapet och förstå att det är starkt förknippat med patientsäkerhet och vårdkvalitet.

– Läkare identifierar sig så starkt med sin yrkesroll och många är rädda för att ta på sig ansvaret som chef, jag tror att vi måste avdramatisera uppdraget och prata mer om vilka positiva effekter det ger.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan