Mobila team ser hela människan

Pionjärer och gränsöverskridare som sluter upp kring individer med omfattande behov av vård och omsorg. Så beskriver man bäst Närvård västra Skaraborg.

Mobila team ser hela människan

Pionjärer och gränsöverskridare som sluter upp kring individer med omfattande behov av vård och omsorg. Så beskriver man bäst Närvård västra Skaraborg som nyligen vann Guldskalpellen som årets förnyare för sitt arbete med multisjuka, kroniskt sjuka och vård i livets slut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Marianne Alärd, koordinator för Närvård västra Skaraborg.
Marianne Alärd, koordinator för Närvård västra Skaraborg.

– I en traditionell sjukvårdsverksamhet utgår man från organisationen, fyller med kompetens och sedan försöker man passa in individen. Vi har vänt på steken. Vi börjar med att se individens behov, skapar kompetens kring patienten och bygger sedan på en organisation som stöd, berättar Marianne Alärd, Skaraborgs Sjukhus koordinator för Närvård västra Skaraborg.

Perspektivvändningen har lett fram till en arbetsmodell som på ett helt annat sätt än tidigare ser hela människan. Bland annat har patienterna en fast vårdkontakt för alla sina ärenden och istället för att uppsöka sjukvården får patienten hembesök av mobila specialistteam. Den kommunala hemvården fungerar som bas och byggs på med mobila team och hemsjukvårdsläkare.

Resultatet talar sitt tydliga språk. Patienterna är tryggare och upplever att vården blivit mer tillgänglig. Dessutom har användandet av läkemedel minskat liksom antalet akutbesök och inläggningar på sjukhus.

Leder och styr arbetet gör en gemensam ledningsgrupp som består av ansvariga inom sjukhusvård, primärvård och kommuner.

– Detta delägarskap innebär att det aldrig är någon annans ansvar utan vårt gemensamma, säger Marianne Alärd.

Hon poängterar att tillit och förtroende inom ledningsgruppen är avgörande. Det var först när de på allvar började jobba för att skapa en fungerande operativ ledningsgrupp som arbetet tog fart. Bland annat avsatte de åtta halvdagar för att jobba igenom värderingar, mål och syfte med gruppens arbete.

– Det här sättet att jobba innebär en enorm kulturförändring. Att starta mobila team är lätt, kulturarbetet är den svåra biten, men man kan inte hoppa över den om man vill lyckas.

Om Närvård västra Skaraborg

Har i drygt 15 år jobbat med att utveckla en modell som fångar upp individer med omfattande behov av vård och omsorg. Det har bland annat mynnat ut i mobila specialistteam som ger vård i patienternas hem, men även en ökad förståelse för helheten generellt sett inom sjukvården eftersom de mobila funktionerna arbetar i team med hemvården och inte som konsulter.

De mobila teamen och hemsjukvårdsläkarna har sin organisatoriska tillhörighet i länssjukvården respektive primärvården, men rapporterar till ledningsgruppen för Närvård västra Skaraborg där representanter för akutsjukhus, vårdcentraler, kommuner och vårdkoordinatorer ingår.

Modellen har nu fått spridning och används i hela Skaraborg. Även Västra Götaland har beslutat att införa modellen med mobila team, utifrån lokala anpassningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan