Succé för hbtq-mottagning för unga

Drygt 1,5 år har gått sedan Hbtq-ung på Södersjukhuset i Stockholm drog igång, en mottagning som vänder sig till unga vuxna som definierar sig som hbtq, och som har frågor kring sin sexualitet eller sin sexuella hälsa.

Drygt 1,5 år har gått sedan Södersjukhuset i Stockholm startade Hbtq-ung, en mottagning som vänder sig till unga vuxna upp till 29 år som definierar sig som hbtq, och som har frågor kring sin sexualitet eller sin sexuella hälsa. Intresset har varit över förväntan. Redan några veckor efter starten var mottagningen fullbokad, och patienterna fortsätter att komma.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Unga hbtq-personer har en förhöjd risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, samtidigt som det finns en rädsla att kontakta den vanliga sjukvården. Vi vill vara en lågtröskelmottagning och vi har hittills fått väldigt positiva reaktioner, berättar Lena Moegelin, överläkare vid Sösam, enheten för sexuell hälsa på Södersjukhuset.

Södersjukhuset har sedan tidigare lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuell hälsa. Idén med att starta en verksamhet som riktar sig specifikt till unga vuxna byggde på att de sett ett behov i den åldersgruppen där man passerat 23 och är för gammal för den vanliga ungdomsmottagningen.

Vårdteamet på mottagningen består av venereolog, gynekolog, barnmorska och kurator som har gemensam mottagning en eftermiddag i veckan. Lena Moegelin berättar att de möter väldigt många transpersoner på mottagningen.

– De oroar sig för att de måste ”komma ut” i vårdbesöket och vilka reaktioner de då kan möta. Här kan de vara trygga i att möta erfaren och hbtq-kompetent vårdpersonal, säger Lena Moegelin.

Mottagningen startade som ett projekt hösten 2014, och förhoppningen är att den ska bli en permanent verksamhet till hösten.

– Vi har visioner om att utveckla verksamheten, förhoppningsvis med mer resurser. Som det är nu så driver vi detta inom våra befintliga ekonomiska ramar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan