Vinnande teamarbete förbättrar diabetesvården

Inspiration, nya idéer och en bas för ett mer strukturerat arbetssätt. Det är några frukter av det kvalitetsprojekt inom diabetesvården som engagerat 29 vårdcentraler i Västmanland.

Vinnande teamarbete förbättrar diabetesvården

Inspiration, nya idéer och en bas för ett mer strukturerat arbetssätt. Det är några frukter av det kvalitetsprojekt inom diabetesvården som engagerat 29 vårdcentraler i Västmanland. Projektet finansierades genom en särskild diabetessatsning från Vårdval Västmanland och genomförandet var ett samarbete mellan Nationella diabetesregistret, NDR, och landstinget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Diabetesteamet vid Capio Vårdcentral Västerås City var en av deltagarna. I maj utsågs de till vinnare av Årets kvalitetspris av Svensk Förening för Diabetologi för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården.

– Vi jobbade mycket med våra siffror för att se vad vi behöver förbättra, både när det gäller medicinska mål, men även hur vi bättre kan strukturera vårt arbetssätt, berättar Eva Hallqvist som är chef på vårdcentralen.

Framför allt har de arbetat med att utveckla rutiner och mallar, till exempel för att regelbundet kalla patienter till besök, men även kring rapportering, så att alla jobbar på samma sätt i journalerna. Ett projekt har varit att minska antalet ”saknade” patienter, alltså patienter som inte rapporterats på rätt sätt i NDR och som därför inte kommer med i statistiken.

– Det kan exempelvis bero på att man inte lagt in sökord på rätt sätt. Bra rapportering innebär bättre uppföljning. Det gör att vi kan se vilka patienter som behöver extra uppmärksamhet och därmed minska risken för komplikationer, säger hon.

En av framgångsfaktorerna i projektet har varit möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter med andra. Alla vårdcentraler i landstinget har varit med i projektet och det har även ställts krav på obligatorisk närvaro. Mellan träffarna har de fått konkreta uppgifter att jobba med.

Eva Hallqvist poängterar att det arbetssätt de utvecklat inom diabetesteamet även kan komma till nytta inom på andra typer av diagnoser. Till exempel planerar de liknande projekt kring hypertoni och kol.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan