Spindeln i nätet håller koll på helheten

Hallå där Emmy Torsund, sjuksköterska vid omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Du har nyligen fått rollen som vårdkoordinator. Vad innebär det uppdraget?

Spindeln i nätet håller koll på helheten

Hallå där Emmy Torsund, sjuksköterska vid omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Du har nyligen fått rollen som vårdkoordinator. Vad innebär det uppdraget?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Mitt uppdrag blir att följa vårdkedjan för att skapa en tryggare hemgång efter sjukhusvistelse. Jag är med vid vissa vårdplaneringar där det krävs stora insatser från olika specialister inom sjukvården. Dessutom ansvarar jag för avvikelser i Lisa, som är ett digitalt avvikelsesystem mellan landstingets sjukhusvård, primärvård och kommunen. Jag kommer att kika på vad det är som gör att det gått fel i vårdkedjan, som lett till att en avvikelse skrivs, och ta fram förslag på åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Varför behövs det en vårdkoordinator?

– För att stärka samarbetet mellan bland annat kommunens hälso- och sjukvård och landstinget. Men även för att vara en spindel i nätet för de omsorgstagare där det är många aktörer involverade i vården och omsorgen.

Vilka typer av omsorgstagare berörs?

– När det gäller vårdplaneringar så är det primärt där det krävs stora insatser från flera håll. Men när det gäller att förbättra samarbetet mellan kommunen och landstinget så berör det alla omsorgstagare.

Vilka blir dina stora utmaningar? 

– Till att börja med att öka förståelsen för varandras arbetssituation. Då tänker jag på alla som är en del av omsorgstagarnas vårdkedja, allt från ambulanspersonal, läkare, sjuksköterskor, biståndhandläggare, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och andra som kan vara en del av vården. Om man får en ökad förståelse för hur det ser ut för omsorgstagaren i varje del av kedjan och hur personalens handlande påverkar detta, så blir det lättare att samarbeta och göra det som är bäst för individen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan