Nu står patientsäkerhet på schemat

Akademiska sjukhuset i Uppsala drar nu januari igång en bred patientsäkerhetsutbildning för alla 8 000 medarbetare och chefer.

MargaretaOhrvall1
Margareta Öhrvall, chefsläkare, Akademiska sjukhuset, Stockholm.

Akademiska sjukhuset i Uppsala drar nu januari igång en bred patientsäkerhetsutbildning för alla 8 000 medarbetare och chefer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har till och från erbjudit utbildning i patientsäkerhet, men nu tar vi ett samlat grepp och gör det obligatoriskt, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Utbildningssatsningen består av två delar, dels en e-utbildning för alla medarbetare, dels en chefsutbildning i seminarieform. E-utbildningen är uppdelad i tre delar där varje del är cirka 20-30 minuter lång. Här finns stor flexibilitet för medarbetarna att välja om de vill göra den individuellt eller i avdelningsvis. Utbildningen ger både faktakunskaper och utrymme för egen reflektion.

Seminarieserien för chefer består av två heldagar och två halvdagar med föreläsningar och diskussioner. Tanken är seminarieserien ska ske gruppvis med max 30 personer per grupp, den första gruppen kommer igång nu i januari.

Ämnen som vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelshantering och säkerhetskultur tas upp och det är både interna och externa föreläsare på plats. Dessutom ska alla chefer genomföra ett förbättringsarbete som redovisas i slutet av seminarieserien.

– Jag tror att det kommer att bli otroligt inspirerande. Många gör mycket redan idag, men tanken är både att fördjupa kunskaperna och att man som chef ska få konkreta verktyg för att leda förbättringsarbete mot ökad patientsäkerhet, säger Margareta Öhrvall.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan