Rond sätter fokus på vardagsarbetet

Rond sätter fokus på vardagsarbetet

Som ett led i kvalitetsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala genomför ledningen sedan tre år tillbaka regelbundna patientsäkerhetsronder ute på vårdavdelningarna. Syftet är att väcka diskussioner och öka medvetenheten om arbetet kring patientsäkerhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är lätt att begreppet patientsäkerhet blir abstrakt och stort, men patientsäkerhet handlar ju om det vi gör på golvet, i vardagen. Att exempelvis se till att undvika fallolyckor eller vara uppmärksam på trycksår. Det är där, i verkligheten, det viktiga jobbet görs, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Säkerhetsronderna följer Boston-metodiken som handlar om att ställa frågor som ökar medvetenheten och väcker diskussioner kring vardagens arbete. Frågorna handlar om vad den senaste avvikelsen var, vad man tror nästa avvikelse kommer att vara och hur man arbetar för att undvika den. I säkerhetsronden deltar chefsläkare, chefssjuksöterska och sjukhusdirektören tillsammans med medarbetare och närmaste chef på avdelningen. För att så många som möjligt ska kunna delta tar mötet max 45 minuter.

– Att högsta ledningen är med och visar intresse för frågorna har varit en framgångsfaktor. Mötet handlar inte om att genomföra något slags förhör, utan om att uppmuntra förbättringsarbetet och hitta konkreta åtgärder som man kan jobba med i vardagen. Jag upplever också att diskussionerna blir väldigt givande.

Efter förra vårens omorganisation har patiensäkerhetsronden haft ett uppehåll under hösten.

– Men nu är vi igång igen. Exakt vad ronden ger för effekt är svårt att utläsa, men eftersom det är en utvärderad metod tror vi att den tillsammans med våra andra åtgärder bidrar till förbättringar, berättar Margareta Öhrvall.

Läs mer om Akademiska sjukhuset arbete med patientsäkerhet här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan