Akademiska kapar respiratortid med checklista

Centralintensiven på Akademiska sjukhuset i Uppsala förkortade patienternas respiratortid med 12 procent. Checklista och dagliga väckningar är några av insatserna.

Akademiska kapar respiratortid med checklista
Rafael
Rafael Kawati, medicinledningsansvarig läkare på centralintensiven, Akademinska sjukhuset i Uppsala.

Centralintensiven, civa, på Akademiska sjukhuset i Uppsala förkortade patienternas respiratortid med 12 procent, från omkring 60 timmar till 49. Checklista och dagliga väckningar är några av insatserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har skapat en struktur i arbetet och har en validerad metod att genomföra kvalitetsarbete, det gör att vi lättare kan följa upp vårt arbete och sätta in åtgärder där det behövs, säger medicinledningsansvarig läkare, Rafael Kawati.

Resultatet av förbättringsarbetet, som pågick 2014-2015, blev bland annat en checklista för att avgöra om patienterna är mogna för extubering, att avlägsna respiratorn.

– Tidigare kunde en patient som kom in på kvällen, efter en operation, få ligga över natten i respirator utan att det alltid behövdes. Idag gör vi noggranna kontroller.

En annan åtgärd är den dagliga väckningen. Patienter som är sövda samlar på sig mycket läkemedel och blir allt svårare att väcka ju längre tid man väntar. Genom  stänga av tillförseln av sömnmedel regelbundet låter man kroppen tömmas på läkemedel, och de blir lättare att väcka när det är dags på riktigt.

Som ett led i arbetet ingick noggrannare dokumentation i kvalitetsregister, något som bidragit till mer strukturerad uppföljning av patienterna.

Rafael Kawati är numera utbildad förbättringscoach och stöttar sina medarbetare i det dagliga arbetet. En viktig del i förbättringsarbetet menar han.

– Jag kan driva mina medarbetare och ge dem feedback, och blir en naturlig länk mellan teamet och ledningen, säger han.

Fakta centralintensivens förbättringsarbete: 

Omkring 60 procent av patienterna på civa vårdas med andstöd i respirator, en komplicerad form av vård som innebär att patienten är sövd och får en hög dos medicin. Vid onödigt lång tid i respirator ökar risken för bland annat dödlighet och infektioner.

Inom ramen för Coachingkadademins förbättringsutbildning har avdelningen bedrivit ett projekt för att kapa tiderna och se över processen för vård i respirator. Fokus låg bland annat på att rapportera mer noggrant i kvalitetsregister. Arbetet, som även lett till bättre flöde på avdelningen, tilldelades patientsäkerhetspriset 2015 av Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI.

Läs mer om Coachingakademin här.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Kvalitetsvård? Registrera dig här!

Hämtar fler artiklar
Till startsidan