Ny modell uppmuntrar till hälsofrämjande samtal

Patientmötet Primärvården i Region Örebro län testar en ny modell för att lotsa patienter mot bättre hälsa. Genom att våga prata mer om levnadsvanor hoppas man kunna ge patienterna det stöd de behöver.

Ny modell uppmuntrar till hälsofrämjande samtal
Sjuksköterska i samtal med patient på Skebäcks vårdcentral. Foto Elin Abelson.

Det är väl känt att ohälsosamma matvanor, för lite fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol och tobaksanvändning är riskfaktorer för många av vår tids stora sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes. Men det kan vara svårt att prata om levnadsvanor i samband med vårdbesök. Det vill projektet Act in Time råda bot på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet ger stöd för att införa ett mer hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården, både när det gäller mötet med patienterna och effektiva strategier för att införa ny kunskap och nya arbetssätt generellt.

Ylva Nilsagård, forskningsledare inom Nära vård. Foto Elin Abelson.

– Som det är idag tillfrågas för få patienter om sina levnadsvanor. Det är få patienter som idag får råd och stöd, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare inom Nära vård.

Lotsa mot bättre hälsa

Primärvården i Region Örebro län ska nu testa modellen för att utveckla arbetssätt där de kan lotsa patienter mot bättre hälsa.

Patienten kommer att få fylla i ett levnadsvaneformulär innan besöket på vårdcentralen. Formuläret täcker fyra levnadsvanor: ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. En del patienter kommer att få en enkät som uppföljning via sin mobiltelefon.

Fakta

Act in Time

Är ett projekt som ger stöd för ett mer hälsofrämjande arbetssätt inom primärvården. Syftet med projektet är att ta fram ändamålsenliga strategier via intervjuer med chefer och medarbetare på vårdcentralerna. Patienternas perspektiv tillvaratas i en processkartläggning.

Läs mer om projektet Act in Time – Implementering av en innovation för hälsofrämjande arbete inom primärvård – effekt och processutvärdering

Tanken med det nya arbetssättet är att erbjuda fler rätt åtgärder vid besöket på vårdcentralen.

Stöd till förändringar

Ylva Nilsagård menar att levnadsvanearbetet behöver integreras i det rutinmässiga arbetet inom primärvården. Det gäller att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa bland befolkningen för att kunna sätta in förebyggande åtgärder.

– Det här är en viktig insats för att vården ska klara av att möta framtida utmaningar. Både att arbeta mer hälsofrämjande men också för att ge bra stöd till förändringar i en kunskapsintensiv verksamhet, säger forskaren Ylva Nilsagård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan