Ny plattform tar vara på medarbetarnas idéer

Förbättringsarbete Varje dag ser både medarbetare, patienter och anhöriga möjligheter att förbättra vården. Nu vill Region Jönköping bli bättre på att fånga upp och göra verklighet av dessa idéer.

Ny plattform tar vara på medarbetarnas idéer
Nyckeln till nya idéer och innovationer är att fånga upp den utvecklingspotential som patienter och medarbetare ser varje dag. Foto: Adobe Stock

Region Jönköpings län vill lyfta arbetet med innovationer. Därför har man nu utvecklat en innovationsplattform ​​där både medarbetare, patienter och närstående kan få stöd att utveckla en idé.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Innovationer är en del av en verksamhets förändringsarbete. Vi vill sätta fokus på det som påskyndar en förändring genom att samla in vad vi vill kalla insikter eller idéer, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Stöd genom processen

Att utveckla en ny tjänst eller produkt är ofta en komplex process med många frågeställningar som söker svar utefter vägen. Tanken med innovationsplattformen är att ge medarbetare, men även patienter och närstående, stöd genom hela processen från idé till färdig produkt eller tjänst.

Göran Henriks poängterar att förmågan till förnyelse och innovation får allt större betydelse för att hälso- och sjukvården ska klara framtida utmaningar.

– Det handlar om allt ifrån den nära vården, till att patienten ska kunna sköta sin hälsa och vård själv på nya sätt. Här tror jag att innovationsplattformen kan stödja både medarbetare och verksamheter med olika förslag, säger Göran Henriks.

Får en personlig coach

Det första steget för den enskilde eller en verksamhet som har en idé är att fylla i innovationsplattformens enkla webbformulär. Då påbörjas en process med många olika steg. Genom coaching och återkoppling växer svaret fram om det finns skäl att gå vidare och hur det kan gå till. Om idén går vidare tilldelas den en personlig coach.

När en idé har kommit en bit på vägen finns också resurser att kopplas in för fortsatt utvecklingsarbete via exempelvis Science Park och Almi.

Letar efter pärlorna

Nyckeln i detta arbete är insikter, eller “pärlor” som Miden Melle-Hannah, läkare och innovatör uttrycker det. Och att lyckas fånga upp den utvecklingspotential som patienter och medarbetare ser varje dag.

– Ju fler insikter vi får in, desto fler ”pärlor” kan växa till spridningsbara innovationer. Erfarenheter från andra verksamheter visar att kvantitet föder kvalitet. Dessutom kommer de medarbetare som deltar att upptäcka att detta är en väldigt rolig process, säger Miden Melle-Hannah.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan