Ny utbildning ger stöd i att prata om ensamhet

Kompetensutveckling Att våga möta äldres frågor om liv och död är ofta utmanande för vård- och omsorgspersonal. Forskare vid Högskolan Kristianstad har nu tagit fram en utbildning i att prata om existentiell ensamhet.

Ny utbildning ger stöd i att prata om ensamhet
Det kan vara svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död. Foto: Adobe Stock

Högskolan Kristianstad startade år 2015 forskningsprojektet Lone, om den existentiella ensamhet som äldre människor då och då kan känna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskningsprojektet, som leddes av professor Anna-Karin Edberg, visade att existentiell ensamhet är ett reellt problem som äldre personer upplever från och till. Och att vård- och omsorgspersonal ofta har svårt att möta äldres frågor och tankar kring liv och död.

Beror inte på tidsbrist

Men det verkar inte bero på tidsbrist, vilket är lätt att tro.

– Nej, jag tror att det handlar om något mer allmänmänskligt. Vi har svårt att närma oss känslomässiga och existentiella frågor. Det krävs både tid, mod och kompetens, säger Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid fakulteten för hälsovetenskap i Kristianstad.

Högskolan har nu jobbat fram en utbildning till vård- och omsorgspersonal som ger stöd och verktyg att möta existentiell ensamhet.

Utbildningen består av fyra områden. Det handlar bland annat om att träna sig i att ha fokus på personen man har framför sig. Och om konsten att lyssna och ställa nyfikna frågor.

Dra dig inte undan samtalen

En annan viktig sak är att inte dra sig undan när ett samtal kommer in på känslomässiga saker.

– Då gäller det att ha modet att stanna kvar och vara nyfiken på frågorna. Att finnas kvar i mötet med personen som känner ensamhet, säger Ingela Beck.

Cirka 160 vård- och omsorgsanställda har nu testat utbildningen, med gott resultat. Användarna tycker att de fick ut mycket av utbildningen och att den känns angelägen.

Många har nytta av utbildningen

Nu vill projektet ta nästa steg och göra utbildningen känd i vidare kretsar. Den är gratis att ta del av och kursmaterialet finns tillgängligt på projektets hemsida.

– De allra flesta som arbetar med vård och omsorg inom kommuner och regioner har nytta av utbildningen. Inte bara sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, utan även chefer som leder och administrerar vården. Detta även om utbildningen specifikt riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter äldre personer i behov av vård och omsorg, säger Ingela Beck.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan