Patienter och anhöriga som förbättringsmotorer i Skaraborg

Att bjuda in patienter och anhöriga i verksamhetens förbättringsarbete har ökat kvaliteten i Skaraborg.

Patienter och anhöriga som förbättringsmotorer i Skaraborg

På Skaraborgs sjukhus har man lyckats öka kvaliteten inom barnsjukvården genom att bjuda in patienter och anhöriga i verksamhetens förbättringsarbete. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vården kan bli bättre. Den slutsatsen drar Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus och extern doktorand på Chalmers Tekniska högskola, efter att ha genomfört förbättringsprojekt på två av sjukhusets avdelningar. Den modell hon har använt sig av är tjänstedesign, en metod där kunden, eller som i det här fallet, patienten och anhöriga, bjuds in i förbättringsarbetet för att sätta fingret på vad det är som skapar värde.

– Kvalitet är inte bara bra mediciner och goda resultat, utan även patienternas upplevelse. Vi har varit dåliga på att ta till oss den biten när det gäller kvalitetsarbete i vården, säger Susanne Gustavsson.

Patienternas åsikter behövs

De två förbättringsprojekten genomfördes inom neonatalvård och barndiabetes och utgick från en fyrstegsmodell där steg ett var intervjuer med anhöriga och vårdpersonal, var för sig. Steg två var att träffa patienternas anhöriga i grupp och att hitta gemensamma förbättringsområden. Därefter sammanfördes grupperna med anhöriga och vårdpersonal för att prioritera förbättringsområden. I steg tre arbetade anhöriga och vårdpersonal tillsammans med att genomföra förbättringar och i steg fyra träffades man för uppföljning. Då deltog även ansvariga chefer.

– Det man jämförde vårdpersonalens listor med patienternas, var väldigt få saker gemensamma. Det stärker tesen om att vi behöver ha med både patienter, anhöriga och personal i förbättringsarbetet. Annars går sjukvården miste om viktig information som behövs för att förbättra patienternas vårdupplevelse, säger Susanne Gustavsson.

Större helhetssyn

Inom neonatalprojektet var en föreslagen förbättringsåtgärd att även papporna skulle få bekväma sängar när de bodde över, precis som på BB. Detta kunde direkt åtgärdas eftersom barnmorskor fanns med i förbättringsgruppen. Lösningen blev att helt enkelt rulla med pappans säng från BB. Ett annat problem var att föräldrarna fick olika råd på olika avdelningar, till exempel när det gällde amning. Det ledde till att man började införa gemensamma avdelningsmöten på BB och neonatalavdelningen.

– En effekt av att bjuda in patienter är att det ger en större helhetssyn och denna helhetssyn är värdefull i förbättringsarbetet, säger Susanne Gustavsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan