Cafémodell och planeringsrupp – Region Skåne testar olika metoder för involvering

För tre år sedan satte Region Skånes enhet för strategisk kvalitetsutveckling ett mål om att brukar- och patientrepresentanter ska finnas med i alla enhetens förbättringsaktiviteter.

Cafémodell och planeringsrupp – Region Skåne testar olika metoder för involvering

För tre år sedan satte Region Skånes enhet för strategisk kvalitetsutveckling ett mål om att brukar- och patientrepresentanter ska finnas med i alla enhetens förbättringsaktiviteter. Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg, berättar att de testat olika vägar för engagemang.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har märkt att enkäter inte duger. Det handlar om berättelser, samtal för att fånga patienternas upplevelser, säger Margareta Albinsson.

Hon tror att man är alldeles för rädd för att fråga patienter om de vill delta i utvecklingsarbetet och att vi är rädda för att göra fel om de väl tackar ja. En vanlig invändning är att alla patienter är så speciella och inte utgör den stora massan.

– Men det handlar om att se mönster – inte individ.

I princip alla patienter och anhöriga som blivit tillfrågade om att dela med sig och diskutera har tackat ja.

För att hitta representanter har Region Skåne testat olika vägar. I cancerprocesser och inom psykiatri har de gått via patientföreningar, på äldreboenden har de frågat anhöriga. Kvalitetsenheten uppmanar också förbättringsteamen att lyfta in patienter som finns på plats på sjukhus och vårdcentraler. Patienter och anhöriga involveras också på olika sätt. I vissa processer sitter de med i planerings- eller projektgrupperna i andra deltar de på seminarier och på äldreboenden har de använt en cafémodell där anhöriga kommer på fika och ger synpunkter och förbättringsförslag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan