Patientrepresentanter skapar oro bland medarbetarna

Oro och obekvämhet. Tveksamhet och motstånd. Det är en vanlig reaktion när vårdpersonal ska jobba tillsammans med patienter och anhöriga i förbättringsprocesser.

Oro och obekvämhet. Tveksamhet och motstånd. Det är en vanlig reaktion när vårdpersonal ska jobba tillsammans med patienter och anhöriga i förbättringsprocesser, berättar Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg på Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne, som jobbar för att ha patient- och anhörigrepresentanter i alla sina projekt. Efteråt säger dock alla att deltagandet gett otroligt mycket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
_JCA2458_MARGARETA
Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg Region Skåne.

– Vi ska vara professionella och företräda patienten och det handlar aldrig om att ta ifrån medarbetarna den kunskapen och professionen. Men vissa känner sig rädda att de inte gjort rätt innan och att profession undermineras. En patient som varit delaktig sa det så fint: Ni har professionell kunskap men bara jag har min. När teamen vant sig är de bara positiva, de får nya perspektiv, kan ställa nya, rätt typ av frågor, patienten kan ställa nya, rätt typ av frågor och det blir tydligt vem man är till för.

Idag säger hon att delaktigheten är helt naturlig i förbättringsprocesserna och för just kvalitetsenheten är man väldigt nära målet på 100 procents delaktighet i alla aktiviteter. För stunden tittar de på andra sätt att skapa delaktighet, exempelvis genom e-hälsa. Nästa steg är att dokumentera, standardisera och följa upp arbetet. Att se konkreta resultat av arbetet är också svårt. Medarbetarna tycker att de utvecklar mer rätt saker och patienterna som är delaktiga känner sig mer nöjda.

– Man måste vara väldigt medveten om att det är ett långsiktigt arbete. I takt med att vi utforskar detta blir patienter också mer medvetna om involvering och sina rättigheter, vilket innebär att de ställer högre krav.

Läs mer:

Parallellt med Region Skånes arbete med patientrepresentanter har Fredrik Nilsson vid Lunds tekniska högskola forskat om patientinvolvering. Forskningen och enheten har utbytt erfarenheter, inspirerat varandra och kommit med viktiga inspel.

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/kvalitetsutveckling/Om_oss/Material_fran_Utvecklingscentrum/

Hämtar fler artiklar
Till startsidan