Personalpooler kan bidra till effektivare vård

Bemanning Smartare planering, ökad patientsäkerhet och ett mer effektivt sätt att använda resurserna. Forskare vid Chalmers har studerat pooling, ett arbetssätt som har stor potential att lösa bemanningen inom vården.

Personalpooler kan bidra till effektivare vård
Poolning innebär att personal kan flyttas till de delar av organisationen där det för tillfället råder brist på personal. Foto: Adobe Stock

Det är relativt ovanligt att svenska sjukhus använder sig av interna personalpooler för att lösa bemanningen. Nu har ett svenskt forskarteam vid Chalmers tittat närmare på den här typen av lösningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ser flera fördelar

Studien pekar på en mängt fördelar. Så här sammanfattar forskarna resultaten i en artikel på Chalmers webbsajt:

  • Interna personalpooler har stor potential för att förbättra kapaciteten i sjukvården. Variationer i olika vårdenheters kapacitet kommer i viss mån att ta ut varandra, vilket innebär långsiktiga fördelar för alla enheter som deltar i poolen.
  • Vinsterna för vårdgivarna är en bättre överblick över tillgänglig kapacitet och potentiellt förbättrad arbetsmiljö.
  • För vårdtagare och patienter kan poolning dessutom innebära kortare köer, ökad servicegrad och ökad patientsäkerhet.

Poolning innebär att man avdelar personalkapacitet som går in och jobbar i de delar av organisationen där det för tillfället råder brist på personal. Det kan exempelvis vara på grund av sjukdom eller att efterfrågan på en viss typ av vård är hög.

Få använder sig av pooling

Det är fortfarande få sjukhus som använder sig av pooling för att hantera flaskhalsar. Ett exempel är enheten Bemanningsservice på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De arbetar med poolning av personal främst när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor

Mer läsning om studien finns i den vetenskapliga artikeln: Staff pooling in healthcare systems – results from a mixed-methods study.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan