Bemanningstrenden: Kostnaden för hyrpersonal fortsätter öka

Bemanning Regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården fortsätter öka. Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 25 procent, eller 1,5 miljarder kronor.

Bemanningstrenden: Kostnaden för hyrpersonal fortsätter öka
Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 4,8 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Foto: Adobe Stock

Det visar Bemanningstrenden, en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar halvårsvis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultaten för helåret 2022 visar att kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 4,8 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2021.

Pandemin påverkar fortfarande

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 25 procent, eller 1,5 miljarder kronor, under 2022 jämfört med året innan. Även kostnader för egen personal ökade med 2,5 procent, motsvarande 4 miljarder kronor.

Pandemin, höga sjukskrivningstal och svårigheter att rekrytera är några av de förklaringar som SKR lyfter fram.

– Det har aldrig funnits fler anställda i vården, samtidigt som efterfrågan på vårdpersonal aldrig varit större. Pandemin har pressat verksamheterna under lång tid, vilket påverkat medarbetarnas arbetsmiljö och ytterligare försvårat regionernas möjlighet att bemanna, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR i en kommentar till rapporten.

Största ökningen inom sjukhusvården

Sjukhusvården står för den största kostnadsökningen under 2022. Men även i primärvården och psykiatrin ökade kostnaden för både inhyrda sjuksköterskor och läkare.

Totalt ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 41 procent och för inhyrda läkare med drygt 16 procent.

Viktig framtidsfråga

Tillgången till personal är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Inom tio år ökar antalet personer över 80 år med närmare 50 procent, medan antalet personer i arbetsför ålder endast ökar med fyra procent.

I sex av tio kommuner minskar antalet personer i arbetsför ålder.

– Att minska beroendet av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet, personalens arbetsmiljö och den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Fredrik Lennartsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan