Fler får vård snabbare med ny modell för bedömning

Förbättringsarbete Mindre administration, kortare köer och nöjdare patienter. Det är några av de stora fördelarna med den nya digitala processen som Capio Psykiatri Jakobsberg utvecklat.

Fler får vård snabbare med ny modell för bedömning
I stället för att vänta på ett fysiskt nybesök till psykolog, får patienten numera direkt ett digitalt utskick med alla relevanta formulär som ska fyllas i.

Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård är en allmänpsykiatrisk mottagning. De har utvecklat en digital process som är till nytta för både verksamheten och patienterna. För det har de nu vunnit Capios utmärkelse Årets Digifysiska Prestation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Växande köer trots fler utredningar

Kliniken erbjuder öppenvård till de personer som har behov av behandling på specialistnivå. Men trots att antalet utredningar ökade såg de ett problem med ökade väntetider.

Det födde idén om att utveckla bedömningsprocessen – något som visat sig bli lyckosamt för både patienter och medarbetare.

I stället för att vänta på ett fysiskt nybesök till psykolog, får patienten numera direkt ett digitalt utskick med alla relevanta formulär som ska fyllas i. Patienten fyller i dessa i lugn och ro och skapar därmed sin egen anamnes.

Därefter granskar psykologen formulären och gör en samlad bedömning. Antingen har patienten ingen neuropsykiatrisk diagnos och remitteras snabbt tillbaka till primärvården, eller så beslutar man att en fullständig utredning ska göras.

Mer tid för patienterna

Fördelarna med detta arbetssätt är många. Patienten får snabbare besked om det blir aktuellt med en utredning eller inte. Att patienten är förberedd sparar även tid i själva patientmötet, vilket gör att fler patienter kan utredas.

2020 gjordes exempelvis 41 utredningar medan de under 2022 gjorde hela 147 utredningar.

Dessutom har administrationen minskat med omkring en timme per patient. Samtidigt har väntelistan minskat med 25 procent.

Jämnare och mer rättvisa beslut

Anna Fahlgren, enhetschef på Capio Psykiatri Jakobsberg Öppenvård, konstaterar att screeningen har blivit mer kvalitativ och att man känner sig tryggare av vetskapen om att rätt patienter, det vill säga de med störst behov, väntar på utredning. Dessutom är tidsvinsten ett stort plus.

– På den tid vi tjänar genom vår lösning, kan vi göra ungefär nio ytterligare utredningar per år, lågt räknat. Den stora vinsten är dock att patienterna är nöjda, vi kan bedöma fler patienter på kortare tid och fatta jämnare och mer rättvisa beslut, säger Anna Fahlgren.

Utmärkelse för digitala kliv

Årets Digifysiska Prestation är en utmärkelse som Capio Specialistkliniker delar ut till en verksamhet som gjort särskilda utvecklingsinsatser med hjälp av digital teknik.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan