Gävle schemalägger återhämtning på arbetstid

Arbetsmiljö Fyra dagars arbete, en dag för utveckling och återhämtning. I ett pilotprojekt vid Gävle sjukhus testar man nu en ny modell där medarbetarnas hälsa och välmående prioriteras.

Gävle schemalägger återhämtning på arbetstid
Det är en otrolig förmån att få så mycket tid till förbättringsarbeten, egen utveckling och återhämtning på betald arbetstid, säger Elinor Jennehag. Foto: Region Gävleborg

Projektet Hållbart arbetsliv 80:20 innebär att sjuksköterskor och barnmorskor får lägga nästan en heldag i veckan på utveckling och återhämtning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Elenor Jennehag är vårdenhetschef på lungavdelningen i Gävle. Hon säger att en stor fördel med projektet är att det finns tid att lägga på verksamheten.

Schemalagd tid för förbättring

– Jag har själv jobbat som sjuksköterska på lungavdelningen och vet att det fanns saker man gärna ville ta tag i och förbättra, men att det aldrig fanns tid för det. Nu har man tiden avsatt och jag ser att engagemanget hos medarbetarna stärks när de får tid till det, säger hon.

Syftet med projektet är att se om förändrad arbetsform leder till ökad hälsa, kompetensutveckling, säkerhet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Dessutom hoppas man att det ska minska personalomsättningen, sjukfrånvaron, övertid och kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

Hur fungerar det rent praktiskt?

– Sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvårdens dygnet-runt verksamhet erbjuds arbeta 80 procent kliniskt, 10 procent med individuell utveckling och 10 procent med utveckling i verksamheten. Individuell utveckling kan vara att fördjupa sig inom olika sjukdomar genom att gå en kurs eller utbildning. Eller, om man exempelvis har problem med ryggen, att man går och tränar eller fokuserar på återhämtning. Utveckling i verksamheten kan vara att arbeta med ett förbättringsarbete på avdelningen eller ha avsatt tid för om man har studentansvar, berättar Eleonor Jennehag.

Hur ser ni till att medarbetarna får tid till detta?

– Vi schemalägger 80:20-tid för medarbetarna. Vid perioder med hög sjukfrånvaro får man dock vara beredd att gå in och arbeta kliniskt. I slutet av pandemin när vi omstartade projektet, kunde vi dock inte köra det fullt ut men då prioriterade jag tiden för individuell utveckling och återhämtning då det gynnar verksamheten i längden, förklarar hon.

Vad är den stora fördelen med det här arbetssättet, tycker du?

– Mer nöjda medarbetare! De som arbetar under projektet idag tycker att det är positivt att man får tid till att jobba med förbättringar på sin arbetsplats. Många har flera gånger uttryckt att det är det här arbetssättet som gör att man orkar. Det är en otrolig förmån att få så mycket tid till förbättringsarbeten, egen utveckling och återhämtning på betald arbetstid, säger Elinor Jennehag.

Utvärdering nästa sommar

I projektet ingår förlossningen/BB/gynekologisk vårdavdelning Hudiksvalls sjukhus, internmedicinavdelning Hudiksvalls sjukhus, lungavdelningen Gävle sjukhus och ortopedavdelningen Gävle sjukhus.

Projektet pågår till juni 2024. Efter utvärdering ska hälso- och sjukvårdsledningen ta ställning till om de ska införa arbetssättet på fler arbetsplatser.

För att delta i projektet ska medarbetaren jobba minst 75 procent med skifttjänstgöring. Det innebär att personen jobbar dagar, kvällar och i vissa fall nätter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan