Kompetenshöjande team vässar omsorgen i Örnsköldsvik

Ledarskap I Örnsköldsvik testar man nu en ny modell med kompetensförstärkande team. Tanken är att de ska stödja undersköterskor inom äldreomsorgen i sin yrkesroll.

Kompetenshöjande team vässar omsorgen i Örnsköldsvik
Kicki Ledin, Anette Norberg, Agneta Johansson, Camilla Lindqvist och Charlotte Bergström utgör det nya resursteamet i Örnsköldsvik.

Att rekrytera nya medarbetare och behålla kompetens inom vården är en utmaning. I Örnsköldsviks kommun gör man nu en satsning på resursteam där erfarna undersköterskor kan gå in och ge sitt stöd till verksamheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det kan till exempel handla om kunskap i palliativ vård, psykiatri, demens, multisjukdom men också om dokumentation eller teamarbete.

Stöd för arbetsgruppen

– Det är viktigt att poängtera att teamet ska göra det här tillsammans med den aktuella arbetsgruppen. Det är en förutsättning för varaktig förändring, säger Agneta Johansson som är chef för teamet.

I teamet ingår fyra undersköterskor med lång yrkeserfarenhet. De har själva upplevt att deras arbetslag har haft behov av professionellt stöd vid olika tillfällen.

Visa att det finns karriärvägar

Nya uppgifter och rutiner i vården, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och stor omsättning i personalgrupper är faktorer som påverkar arbetet.

– Att jobba med underskötersketeam på det här sättet är ett flexibelt och nytt sätt att arbeta på och, vad vi känner till, en ovanlig modell. Det är också ett sätt att visa att det finns karriärvägar för en undersköterska, säger Agneta Johansson.

– I vården finns så många som gör ett fantastiskt jobb. Jag hoppas kunna stödja många undersköterskor i en yrkesroll som är både intressant och viktig. För mig personligen innebär det också en möjlighet att utvecklas i mitt yrke, säger Charlotte Bergström, en av undersköterskorna i det nya teamet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan