Nu tar medarbetarna över verksamheten

Medarbetarskap Från och med årsskiftet är enheten för kognitiv medicin i Ängelholm personaldriven. Medarbetarna får därmed större inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Nu tar medarbetarna över verksamheten
Kognitiv mottagning Ängelholm blir personaldrivet. Foto: Niklas Gustavsson, HD/Sydsvenskan

Enheten för kognitiv medicin i Ängelholm är den första vårdenhet i Region Skåne som nu övergår till att bli personaldriven.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Största skillnad blir det för medarbetarna. Eftersom driftformen förutsätter ökat engagemang får medarbetarna ett större inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Stort engagemang för förändringen

Moa Widbom, verksamhetschef

Förberedelserna inför övergången har pågått under hela förra året och engagemanget från personalgruppen har varit högt.

– Redan innan vi fick upp ögonen för den här möjligheten så var vi en väl sammansvetsad grupp. Arbetet framåt med ansökan och förberedelserna har gett oss alla en större förståelse för organisation och allt arbete som krävs för att skapa själva mötet med patienten. Denna första fas i arbetet har känts bra för alla. Eftersom vi är först ut så har det fallit sig naturligt att det tar tid, säger verksamhetschef Moa Wibom.

Ingen förändring för patienterna

Att enheten blir personaldriven innebär ingen förändring för patienterna då man fortsatt huserar i samma lokaler och är en del av Region Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan