Lindrar smärta med virtual reality

Verktyg Kan virtual reality användas för att rehabilitera smärta i nacke och huvud? Det ska ett nytt projekt på Orust titta närmare på.

Lindrar smärta med virtual reality
Tekniken kan förbättra både diagnostik och rehabilitering.

Capio Vårdcentral Orust har inlett ett pilotprojekt för att hjälpa patienter med smärta i nacke och huvud. Tekniken man använder är virtual reality, VR.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att göra en produktiv syssla som rehabilitering till något roligt och utmanande, tror jag resulterar i att patienter faktiskt gör sina övningar, säger Victor Stenberg som är fysioterapeut.

Löser uppgifter i konstgjord värld

Med hjälp av ett VR-headset får patienten göra olika rörelseövningar genom att lösa uppgifter i en konstgjord värld. Utrustningen mäter även hur patientens rörelser utförs.

Träningsperioden pågår i sex veckor med möjlig förlängning till tolv veckor där uppföljning sker via videobesök en gång i veckan.

Via en webbportal kan både patient och fysioterapeut följa resultaten. Bakom tekniken står start-up bolaget Curest.

Leder till högre följsamhet

– De övningar som sker med hjälp av Curest är i sig inte revolutionerade, men det är roligt att göra dem. Tack vare högre följsamhet gör patienterna lite mer varje dag än tidigare och de kan även se sina framsteg, säger Victor Stenberg.

Tekniken ger dessutom mer exakta mätmetoder när de undersöker patienterna.

– Med Curest går det att mäta proprioception med glasögonen, vilket innebär hur en kroppsdel är positionerad och rör sig. Detta har man inte haft möjlighet att mäta tidigare i klinisk verksamhet. Men med VR-glasögonen kan man mäta och åskådliggöra rörelsekvalitet och följa om en rörelse är hackig eller inte, vilket ger värdefull information för behandlaren, säger Victor Stenberg.

Kan förbättra rehabiliteringen

Fysioterapeuten Victor Stenberg ser stora möjligheter till förbättringar av både diagnostik och rehabilitering.

– Om vi kan samla och analysera rörelsedata från patienter med yrsel, huvudvärk eller illamående kommer vi kunna lära oss mycket mer om hur bland annat nacke, ögon och proprioception samspelar, avslutar Victor Stenberg.

Projektet pågår under tre månader och ska därefter utvärderas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan