Bristen på allmänläkare skapar en ond spiral

Nära vård Det stor brist på primärvårdsläkare, både nu och minst tio år framåt i tiden. Nu krävs det en rad insatser som sätter fokus på fler specialister i allmänmedicin, konstaterar Nationella vårdkompetensrådet i sin slutrapport.

Bristen på allmänläkare skapar en ond spiral
Enligt prognosen kommer var fjärde allmänläkare i primärvården att saknas år 2035.

Patienter har rätt att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Men enligt beräkningar från Nationella vårdkompetensrådet saknas det idag 3 400 specialistläkare i allmänmedicin i primärvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Brister håller i sig

Och bristen kommer att kvarstå under många år framöver. Enligt prognosen kommer var fjärde allmänläkare i primärvården att saknas år 2035.

Bristen på allmänläkare är ett grundläggande problem för vården. Det ger sämre tillgänglighet för patienterna och påverkar arbetsmiljön för medarbetarna i primärvården negativt. Tillgänglighetsproblem i primärvården ökar trycket på sjukhusen, vilket i sin tur leder till sämre arbetsmiljö även på sjukhusen.

Blir en ond spiral

Ann-Marie Wennberg Larkö.

– Det blir en ond spiral för såväl vårdpersonal som patienter. Våra förslag på åtgärder ökar förutsättningarna för bättre arbetsmiljö och tillgänglig vård för patienterna, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Nationella vårdkompetensrådet föreslår därför en rad åtgärder:

  • Mer pengar från staten. 1 miljard kronor årligen under fem år bör avsättas av regeringen till regionerna för att öka antalet ST-tjänster i allmänmedicin. Satsningen syftar till att på lång sikt öka antalet specialister i allmänmedicin.
  • Nationell samordningsfunktion. Samordnaren ska bland annat stödja regionerna i arbetet med att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i primärvården.
  • Tydlig satsning på ledarskapet. Ett ledningssystem för ledarskap inom primärvården är nödvändigt för att säkerställa att principer för ett gott och hållbart ledarskap genomsyrar verksamheten. Dessutom bör man införa ett nationellt ledarskapsprogram för chefer inom primärvården
  • Forskning. Det är viktigt att säkerställa en långsiktig finansiering av forskarskolor i primärvården. Dessutom bör anställda inom primärvården ha utrymme att söka forskningsmedel och tid för att forska.
  • Dessutom föreslår de ökad användning av digitala verktyg, mer samverkan och fler satsningar på teamarbete.

Om rapporten

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet haft i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på riktade insatser i syfte att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen i primärvården. Uppdraget slutredovisas nu i rapporten: Kompetensförsörjning inom primärvården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan