Rollspel ger bättre förståelse för patienten

Rollspel ska lära blivande läkare att förstå patienter med kommunikationshinder. På Göteborgs universitet ingår det i kursplanen på läkarprogrammet.

Rollspel ger bättre förståelse för patienten
IMG_1340
Emma Forsgren, logoped och forskare, Göteborgs universitet.

Läkarstudenterna på Göteborgs universitet har rollspel på schemat. Satsningen är en del i ett forskningsprojekt för att skapa bättre förståelse mellan vårdgivare och patienter med kommunikationssvårigheter, exempelvis afasi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det finns relativt lite kunskap hos vårdpersonal hur man kan stötta personer med kommunikationshinder i samtal, vilket kan leda till att information går förlorad och diagnostisering försvåras, berättar Emma Forsgren, logoped, Göteborgs universitet.

Hon är doktorand i en forskargrupp som tagit fram kursmomentet, en workshop som innehåller en liten del teori men där fokus ligger på det praktiska. Studenterna får exempelvis titta på inspelningar från möten mellan vårdpersonal och personer med kommunikationshinder, för att se exempel på konkreta situationer.

Kursledaren går igenom olika strategier man som vårdgivare kan använda både för att stödja patientens förståelse av vad som sägs och för att hjälpa patienten att uttrycka sig.

– Det kan vara att använda tydligare kroppsspråk, eller olika hjälpmedel, som papper och penna, säger Emma Forsgren.

Momentet avslutas med rollspel, där studenterna får öva sig i roller som patient, med svårigheter att förstå och kunna förklara sig, och läkare som ska försöka få sin patient att berätta. Momentet observeras av en logopedstudent med möjlighet att ge tips och råd.

Workshopen tar omkring 2,5 timmar att genomföra och ingår sedan 2015 som en obligatoriskt del av utbildningen.

Utvärdering av modellen visar att studenterna som genomfört kursmomentet kan visa, genom att exempelvis beskriva strategier för att stödja kommunikation, att de kan mer än vad de kunde innan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan