Hur ska fler orka jobba längre?

Forskning Ohälsa och sjukfrånvaro är ett växande problem, inte minst inom vården. Samtidigt förväntas vi kunna arbeta allt längre upp i åldrarna. Ett nytt forskningsprojekt tittar närmare på vad som krävs för ett hållbart arbetsliv.

Hur ska fler orka jobba längre?
Vad krävs för att orka jobba ett helt arbetsliv? Fotograf: Johan Alp

Hur ska vi orka arbeta under hela yrkeslivet – särskilt i branscher med både fysiska och psykosociala utmaningar som exempelvis sjukvården?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är fokus för ett sexårigt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som startar inom kort.

Stort behov av kunskap

Projektet leds av Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Magnus Svartengren. Foto: Staffan Claesson

– Det finns ett stort behov av kunskap om hur man skapar ett balanserat och hållbart arbetsliv. Ett viktigt syfte med projektet är att fördjupa kunskapen om arbetsmiljöer där arbetstagarna står inför både fysiska och psykosociala utmaningar, bland annat inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, säger Magnus Svartengren.

Grupper med hög andel migranter

I tidigare studier har forskarna fokuserat på att identifiera friskfaktorer på arbetsgruppsnivå. Nu vill man fördjupa kunskapen om arbetsmiljöer där arbetstagarna står inför både fysiska och psykosociala utmaningar. Det är exempelvis arbetsgrupper inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, transportsektorn, bygg- och anläggningsarbete och handelsbranschen.

Detta är också branscher med en hög andel migranter – en grupp som idag utgör över en femtedel av den arbetsföra befolkningen.

Verktyg som främjar hälsa

Målsättningen är att projektet ska ger både arbetsgivare och individer verktyg som främjar hållbar hälsa under hela arbetslivet.

– Vår vision är att bidra till en framtid där majoriteten av Sveriges arbetskraft, inklusive personer från särskilt utsatta grupper såsom invandrare och anställda, som särskilt utsätts för negativa fysiska och psykiska krav, kan möta snabba förändringar och därmed uppnå ett arbetsliv med hållbar hälsa.

Projekt om ett hållbart arbetsliv

Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv – Modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet, är namnet på projektet.

Projektet startar efter årsskiftet och ska pågå under sex år. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) finansierar forskningen med 18 miljoner kronor. Leder arbetet gör Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan