Sahlgrenska måste stänga operationssalar

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg hotas med ett vite på fem miljoner kronor om inte sex operationssalar stängs och verksamheten flyttar till andra lokaler. Anledningen är att personalen blir sjuk av att vistas där. Ingen vet varför.

Sahlgrenska måste stänga operationssalar

Under tio år har det varit problem med de sex lokalerna för thoraxoperationer. Flera av de 60 som arbetar där uppvisar symptom som hudutslag, huvudvärk, andningssvårigheter, nytillkommen astma och lunginflammation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vissa har omplacerats och andra har fått sluta på grund av besvären som drabbar alla yrkeskategorier.

Enligt Arbetsmiljöverket har ingen kommit fram till den exakta orsaken, mer än att det är så kallad byggnadsrelaterad ohälsa, BRO-symptom. Arbetsgivaren har tagit in extern expertis för att utreda vad som orsakar problemen – men har inte kommit på varför.

Förra året eskalerade problemen då tio fick uppsöka företagshälsovården och ett 40-tal anställda uppgav att de hade BRO-symptom. När medarbetare flyttats till andra lokaler har de blivit bättre.

Det råder enighet mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda att det handlar om byggnadsrelaterad ohälsa och att en evakuering av lokalerna är det enda rimliga.

Det är dock omständligt att evakuera sex operationssalar varför Arbetsmiljöverket ger sjukhuset fram till den 30 november nästa år för detta. Något beslut om när en evakuering kan ske har dock inte fattats.

Foto: Marie Ullnert, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan