Skådespelare har hjälpt neonatalversamheten

Medarbetare på neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset behöver förutom att vårda för tidigt födda barn hjälpa och stötta föräldrar.

Skådespelare har hjälpt neonatalversamheten

Föräldrar i chock och familjer i kris. Medarbetare på neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset behöver förutom att vårda för tidigt födda barn hjälpa och stötta föräldrar. För att stärka det professionella bemötandet och öka föräldradelaktigheten togs kommunikationsverktyget Situationsanpassad familjesamverkan fram. Alla medarbetare har gått en utbildning i kommunikation där rollspel och kristeori har varit en betydelsefull del. Skådespelare har agerat föräldrar och personalen har agerat i sin egen yrkesroll för att träna sig i att behärska alla typer av situationer och bemötanden, från ilska och frustration till osäkerhet och sorg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
ska%cc%88rmavbild-2016-10-12-kl-09-15-34
En tavla för föräldramedverkan används nu som verktyg för att synliggöra föräldrarnas utveckling. Där skriver personalen in på vilken nivå föräldrarna deltar eller utför exempelvis ett blöjbyte tillsammans med personal eller själva.

– Vid ilska är det särskilt svårt att inte bemöta med samma känsla. Med verktyg och strategier har vi lärt oss att bryta och återkomma när det passar bättre. Det har varit nyttigt med rollspel då det blir så verkligt och vi tränas i att möta föräldrarna utifrån den situation de befinner sig i just nu, berättar Kajsa Bohlin, överläkare vid neonatalverksamheten.

För att föräldrarna både ska kunna ta hand om sina barn och känna sig trygga är det viktigt att deras motivation och kompetens går hand i hand. Här har personalen en viktig roll. Neonatalverksamheten har använt sig av ett diagram som visar hur medarbetarna, genom att agera med både känslomässigt stöd och instruktioner på olika nivåer, kan lotsa föräldrarna rätt.

– Vår roll är inte bara att vara delegerande och instruerande, utan det är väldigt viktigt att vårdpersonalen också är coachande och stödjande, säger Kajsa Bohlin.

Idag används en tavla för föräldramedverkan som verktyg för att synliggöra föräldrarnas utveckling. Där skriver personalen in på vilken nivå föräldrarna deltar eller utför exempelvis ett blöjbyte tillsammans med personal eller själva.

– Vi behöver vara som en gås med stora öron – bejaka föräldrarnas känslor, lyssna och lyssna bakom.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan