Snabbväg för validering av läkarlegitimation

Umeå universitet ska genomföra kunskapsprov för att validera kunskaper hos läkare med legitimation från länder utanför EU. Tanken är att snabba upp processen för nyanlända läkare att komma i jobb.

Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.
Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera kunskaper hos läkare med legitimation från länder utanför EU. Tanken är att snabba upp processen för nyanlända läkare att komma i jobb.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet, är ansvarig för utformningen av det nya kunskapsprovet.

– Vi kommer att testa både teoretiska och praktiska kunskaper.  Det teoretiska delprovet ska vara godkänt innan man kan anmäla sig till nästa steg, det praktiska delprovet. De som blir godkända får sedan gå en kompletterande kurs för att lära sig det svenska regelverket och därefter genomföra en kortare klinisk praktik.

Det praktiska provet kommer att genomföras under en dag där en mängd uppgifter som ingår i en läkares färdigheter testas, som att ta anamnes, sy ett sår, ta blodtryck eller utföra en enklare undersökning.

– Testet är upplagt lite som Fångarna på fortet, med 18 rum med olika typer av tester. Läkaren får på en given signal gå in i rummet och under sex eller fjorton minuter, beroende på uppgift, genomföra en uppgift som utvärderas av flera observerande läkare, berättar Magnus Hultin.

För att bli godkänd måste man bli godkänd i alla rum under testdagen. Detsamma gäller för teoriprovet – om man blir underkänd i någon del får man göra om hela provet.

Socialstyrelsen håller just nu på att utarbeta detaljerna för övergångsreglerna från det tidigare systemet. Magnus Hultin räknar med att de kan komma gång med de teoretiska proven i oktober och de praktiska i december.

– Vi har fått uppdraget och vi ska samla en nationell referensgrupp kring designen av kunskapsprovet. Vi samarbetar med Medicinska fakulteten i Göteborg med genomförandet av testerna, kunskapsproven kommer därför att kunna genomföras i både Umeå och Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan