Standarder för framtidens informationssystem kartlagda

Standarder för framtidens informationssystem kartlagda

I juni presenterades de första resultaten från Standin-projektet som bland annat kartlagt de internationella standarder för utveckling av framtidens vårdinformationssystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Syftet med Standin är att ta fram ett underlag för ett gemensamt ramverk av standarder som gör olika it-system i vården kompatibla med varandra.

−Jag har själv en mångårig bakgrund som sjuksköterska och har kännedom om svårigheterna när informationen till exempel inte är komplett, inte förstås eller inte är tillgänglig när jag behöver den. Genom att underlätta klinisk dokumentation och informationsdelning över organisationsgränser och mellan olika system minimeras risken för missförstånd i kommunikationen, säger Hilkka Linnarsson, projektledare på Standin-projektet.

Den första fasen av projektet som avslutades i somras har fokuserats kring hur man ska kunna öka informationsutbytet mellan olika vårdinformationssystem.

Rapporten visar också hur verksamhetsutvecklingen kan stärkas med hjälp av standardisering. Projektet har kartlagt vilka huvudsystem som finns i dag, hur standarder används inom huvudsystemen och resultatet pekar på behoven av nationell samordning och förvaltning.

I projektet samverkar en rad aktörer från vård och omsorg, leverantörer, myndigheter, universitet och högskolor. Swedish Medtech koordinerade Standin-projektet och genomfördes inom innovationsprogrammet Medtech4Health.

Projektet rekommenderar att:

Ta avstamp från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder.

Samla relevanta standarder som möjliggör gränsöverskridande informationsutbyte.

Skapa underlag för framtida strategier på såväl lokal som nationell nivå.

Ge stöd för förändringsledning/verksamhetsutveckling med hjälp av standarder.

Skapa underlag för gemensam samordning och nationell utveckling.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan