Stora skillnader i vården mellan regionerna

Rapport Svensk hälso- och sjukvård står sig bra i jämförelse med andra länder. Men det finns fortfarande betydande skillnader i tillgänglighet, produktivitet och effektivitet mellan regionerna.

Stora skillnader i vården mellan regionerna
Sverige är bättre än de flesta andra länder i jämförelsen när det gäller medicinska insatser som minskar dödligheten. Foto: Adobe Stock

Det visar en nationell uppföljning av hälso- och sjukvården från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I undersökningen har man bland annat tittat på hur utvecklingen ser ut när det gäller goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bättre, och sämre än andra länder

Resultaten visar att den svenska hälso- och sjukvården har goda hälsoutfall. Till exempel ligger Sverige bättre till än de flesta andra länder i jämförelsen när det gäller medicinska insatser som innebär att dödlighet kan undvikas.

Däremot presterar Sverige sämre när det gäller personcentrering i primärvården och väntetider till vården.

Skillnaderna i hälsoutfall mellan grupper, till exempel grupper med olika utbildningsnivåer, har minskat något. Men de är fortfarande stora och arbetet med att utjämna dem behöver fortsätta, enligt rapporten.

Variation mellan regioner

Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström

Även mellan regionerna finns betydande skillnader i tillgänglighet, produktivitet och effektivitet. Andelen patienter som fått en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar varierar exempelvis mellan 70 och 90 procent mellan regionerna. Andelen patienter som väntat i högst 90 dagar på nybesök eller behandling i den specialiserade vården varierar mellan 40 och 90 procent.

”Vi ser inget mönster där några regioner som sticker ut genom att ha höga värden på samtliga kvalitetsdimensioner. Exempelvis är hälsoutfall och tillgänglighet särskilt goda i Stockholm, men samtidigt ligger Stockholm sämre till när det gäller personcentrering. När det gäller effektivitet ligger Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Uppsala och Halland högt, medan Blekinge, och Västernorrland ligger lågt”, skriver rapportförfattarna.

Unik i sitt slag

Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, poängterar att undersökningen är viktig. Den gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och samtidigt identifiera områden där det finns utmaningar – allt utifrån patientens perspektiv.

– Undersökningen är unik i det att den samlar den mest aktuella statistiken och ger en helhetsbild av hälso- och sjukvården utifrån dess viktigaste mål, med patientens perspektiv som utgångspunkt, säger Kajsa Hanspers.

Om undersökningen

Rapporten Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022. Indikatorer på kvalitet, jämlikhet och effektivitet ger en aktuell helhetsbild av hälso- och sjukvården. Dessutom följer den utvecklingen mot centrala mål i svensk hälso- och sjukvård över tid. Den jämför även den svenska hälso- och sjukvården med vården i nio andra jämförbara länder samt genomsnittet i EU.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan